ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Omurgasızlar Biyolojisi BİY305 GÜZ 3+2 Fak./ Üni. Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Omurgasız canlıların sistematiğini ve genel özelliklerini öğrenir
  2-Omurgasız canlıların yaşama ortamlarını öğrenir.
  3-Koleksiyonda ve arazide omurgasız örneklerini tanımayı öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 107214
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   147
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,9 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Omurgasız hayvanların genel özellikleri ve sınıflandırılmasının anlatılması. K1-BÖLÜM 1
  2 Flagellata ve Rhizopoda filumunun genel özellikleri ve sistematiğinin anlatılması. K1- BÖLÜM 2
  3 Sporozoa ve Ciliata filumunun genel özellikleri ve sistematiğinin anlatılması. K1- BÖLÜM 3
  4 Spongiaria ve Coelenterata filumunun genel özellikleri ve sistematiğinin anlatılması. K1- BÖLÜM 4
  5 Plathelminthes, Nemathelminthes ve Acanthocephala filumunun genel özellikleri ve sistematiğinin anlatılması. K1- BÖLÜM 5
  6 Nematomorpha, Rotatoria, Gastrotrichia filumunun genel özellikleri ve sistematiğinin anlatılması. K1-BÖLÜM 6
  7 Nemertinea,genel özellikleri ve sistematiğinin anlatılması. K1-BÖLÜM 7
  8 Ara Sınav
  9 Bryozoa, Brachiopoda filumunun genel özellikleri ve sistematiğinin anlatılması. K1-BÖLÜM 8
  10 Chaetognatha, Phoronidea, Mesozoa, Echinodera, Priapulia, Cteneria, filumunun genel özellikleri ve sistematiğinin anlatılması. K1-BÖLÜM 9
  11 Annelida filumunun genel özellikleri, sistematiği ve grupların incelenmesi. K1-BÖLÜM 10
  12 Mollusca filumunun genel özellikleri ve sistematiğinin anlatılması. K1-BÖLÜM 11
  13 Crustacea ve Myriapoda sınıflarının genel özellikleri ve sistematiğinin anlatılması. K1-BÖLÜM 12
  14 Insecta sınıfının genel özellikleri, sistematiği ve grupların incelenmesi. K1-BÖLÜM 13
  15 Deuterostomia, Chordata ve Hemichordata filumunun genel özellikleri ve sistematiğinin anlatılması. K1-BÖLÜM 14
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. İlkay ÇORAK ÖCAL
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi İlkay Çorak Öcal

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. BIY... Omurgasız Hayvanlar Ders Notları
  Yardımcı Kitap YK1. Salman, S. 2004. Omurgasız Hayvanlar Biyolojisi. Palme, Ankara. YK2. Meglitsch, P.A. 1972. Invertebrate Zoology. Oxford Univ Press. ABD. YK3. Lutz, P.E. 1985. Invertebrate Zoology. The Benjamin/Cummings Publishing, ABD.
  Dersin Amacı Omurgasız hayvanların biyolojisi ve sistematiği hakkında bilgi vermek.
  Dersin İçeriği Omurgasız hayvanların genel özellikleri ve sınıflandırılmasının anlatılması. Flagellata ve Rhizopoda filumunun genel özellikleri ve sistematiğinin anlatılması. Sporozoa ve Ciliata filumunun genel özellikleri ve sistematiğinin anlatılması. Spongiaria ve Coelenterata filumunun genel özellikleri ve sistematiğinin anlatılması. Plathelminthes, Nemathelminthes ve Acanthocephala filumunun genel özellikleri ve sistematiğinin anlatılması. Nematomorpha, Rotatoria, Gastrotrichia filumunun genel özellikleri ve sistematiğinin anlatılması. Nemertinea, Bryozoa, Brachiopoda filumunun genel özellikleri ve sistematiğinin anlatılması. Chaetognatha, Phoronidea, Mesozoa, Echinodera, Priapulia, Cteneria, filumunun genel özellikleri ve sistematiğinin anlatılması. Annelida filumunun genel özellikleri, sistematiği ve grupların incelenmesi. Mollusca filumunun genel özellikleri ve sistematiğinin anlatılması. Crustacea ve Myriapoda sınıflarının genel özellikleri ve sistematiğinin anlatılması. Insecta sınıfının genel özellikleri, sistematiği ve grupların incelenmesi. Deuterostomia,
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. -
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. -
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. -
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. -
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. -
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. -
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. -
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. -
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. -
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. -
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster