ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Moleküler Biyoloji I BİY307 GÜZ 2+4 Fak./ Üni. Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Genin yapıtaşlarını ve genomun organizasyonunu ile ilegili temel bilgileri edinir.
  2-Gen anlatımı ve protein sentezinin temel mekanizmalarını, rekombinasyon ve DNA tamir mekanizmalarını tanımlar.
  3-Gen anlatımının kontrol mekanizmalarını açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14684
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   171
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,7 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Prokaryotlarda gen ekspresyonunun mekanizması ve indüksiyon
  2 Represyon, pozitif kontrol, transkripsiyonun sonlanmasında kontrol
  3 Translasyonel kontrol
  4 Ökaryotlarda gen ekspresyonunun regülasyonu,
  5 Transcripsiyon faktörleri, transkripsiyonel kontrol, translasyonel kontrol
  6 Prokaryotlardaki ekstrakromozomal genetik sistemler
  7 Ökaryotlarda ekstrakromozomal genetik sistemler
  8 Ara Sınav
  9 Kloroplast genetik sistemleri
  10 Prokaryot ve ökaryotlarda homologous recombination, insertion dizileri transpozonlar
  11 Bakteriyofajlar, transpozonların mekanizması, Hücre döngüsü ve regulasyonu
  12 Tumor repressor genler onkogenler kanserin genetik temeli, rekombinant DNA teknolojisi
  13 Rekombinant DNA teknolojisinin tarihi, Transformation, use of the recombinant DNA tech. in medicine, Rekombinant DNA teknolojisinin tarımda kullanımı
  14 Rekombinant DNA teknolojisinin sanayide kullanımı
  15 Prokaryotlarda gen ekspresyonunun mekanizması ve indüksiyon
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr.Öğr.Üyesi Filiz Sarıkaya Pekacar
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Filiz Sarıkaya Pekacar

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar H. Lodish et al., 2004. Molecular Cell Biology. W.H. Freeman and Comp. New York. W. H. Elliott and D. C. Elliott, 2003, Biochemistry and Molecular Biology, Oxford Univ. Press. Oxford, UK. N. Dilsiz, 2004, Moleküler Biyoloji, Palme Yayınevi, Ankara.
  Yardımcı Kitap Prof. Dr. Güler Temizkan, Doç. Dr. Nazlı Arda, 2004, Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler, Nobel Yayın Dağıtım.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere genomun yapısını, organizasyonu ve korunmasını, gen anlatımının temel prensipleri ve kontrol mekanizmalarını anlamaları için gerekli olan temel alt yapının kazandırılmasıdır.
  Dersin İçeriği Genin yapıtaşları ve genomun organizasyonunu, gen anlatımı ve protein sentezinin temel mekanizmaları, rekombinasyon ve DNA tamir mekanizmaları, gen anlatımının kontrol mekanizmaları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 2
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 5
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 4
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 5
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 1
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 2
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 3
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 5
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 3
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster