ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Biyokimya II BİY308 BAHAR 3+2 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Glikoliz, Fotosentez gibi önemli biyolojik metabolizmaların anlaşılması.
  2-Canlılardaki moleküler regülasyon mekanizmalarının öğrenilmesi.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   138
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,6 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Metabolizmaya giriş, katabolizma ve anabolizma K1-Bölüm 1
  2 Biyokimyasal reaksiyonların termodinamiği, yüksek enerjili fosfat bileşikleri K1-Bölüm 1
  3 Metabolizma regülasyonunun prensipleri, metabolizmanın hormonal kontrolü K1-Bölüm 2
  4 Karbohidrat metabolizması Glikolizis,Glikojen metabolizması K1-Bölüm 9
  5 Sitrat çevrimi K1-Bölüm 16
  6 Elektron transport zinciri ve oksidatif fosforilasyon K1-Bölüm 19
  7 Glikoneogenesis, glioksilat yolu, Oligosakkaritler ve glikoproteinlerin biyosentezi K1-Bölüm 15
  8 Ara Sınav
  9 Membranlarda transport mekanizması K1-Bölüm 12
  10 Pentoz fosfat metabolik yolu K1-Bölüm 15
  11 Lipid metabolizması, yağ asidi oksidasyonu, keton cisimleri, yağ asiti biyosentezi) K1-Bölüm 11
  12 Yağ asiti metabolizmasının regülasyonu, kolesterol metabolizması K1-Bölüm 17
  13 Amino asit metabolizması ve enerji metabolizması K1-Bölüm 22
  14 Nükleotid metabolizması K1-Bölüm 10
  15 Fotosentez K1-Bölüm 19
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Mine Türktaş Erken
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Nelson, D., Cox, M. (1970) Lehninger Biyokimyanın Temelleri (5. Baskı). Palme Yayınevi. Ankara
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Canlı hücrelerde meydana gelen metabolik (anabolik ve katabolik) reaksiyonlar, metabolizmadaki regülasyon sistemleri, transport sistemleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Glikoliz, Fotosentez gibi önemli biyolojik metabolizmalar, canlılardaki moleküler regülasyon mekanizmaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 5
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 3
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 5
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 4
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 4
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster