ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hayvan Anatomisi BİY311 GÜZ 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciler omurgalı hayvanların anatomik yapısını, kısımlarını ve özelliklerini öğrenir.
  2-Öğrenciler insanın anatomik yapısı ile diğer omurgalıların anatomik yapısı arasındaki benzerlik ve farklılıkları öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)7214
  Ödevler57214
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 011010
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5512020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   110
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,67 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Omurgalıların tanımlanmasında kullanılan anatomik terimler.
  2 Omurgalı hayvanlarda Deri, boynuzlar, tüyler, pullar, kıllar, deri bezleri.
  3 Omurgalı hayvanlarda Deri, boynuzlar, tüyler, pullar, kıllar, deri bezleri.
  4 Omurgalı hayvanlarda İskelet sistemi, Omurganın çeşitli hayvan gruplarında karşılaştırılması. Kaburga, sternum, kafatası.
  5 Omurgalı hayvanlarda İskelet sistemi, Omurganın çeşitli hayvan gruplarında karşılaştırılması. Kaburga, sternum, kafatası.
  6 Tetrapotlarda solungaç yarığından meydana gelen yapılar. Kemerler ve ekstremiteler.
  7 ARA SINAV
  8 Ara Sınav
  9 Omurgalı hayvanlarda Kas sistemi, vücut boşlukları.
  10 Omurgalı hayvanlarda Sindirim sitemi
  11 Omurgalı hayvanlarda Dolaşım sitemi.
  12 Omurgalı hayvanlarda Dolaşım sitemi.
  13 Omurgalı hayvanlarda Solunum sitemi.
  14 Omurgalı hayvanlarda Ürogenital sitem.
  15 Omurgalı hayvanlarda Sinir sistemi.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Tarkan YORULMAZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Dr. Tarkan Yorulmaz, Ders notları İ. H. UĞURTAŞ, Hayvan Anatomisi, Ders Notları Atatür M.K., Kaya U., Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Ders Kitapları Serisi No: 180
  Yardımcı Kitap Özeti N., Atatür M.K., Karşılaştırmalı Anatomi Laboratuvar kılavuzu. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Ders Kitapları Serisi No: 90
  Dersin Amacı Hayvan Anatomisi ile ilgili temel kavramları vermek ve omurgalı hayvanların karşılaştırmalı olarak anatomik yapılarını öğretmek
  Dersin İçeriği Omurgalıların tanımlanmasında kullanılan anatomik terimler. Omurgalı hayvanlarda Deri, boynuzlar, tüyler, pullar, kıllar, deri bezleri. Omurgalı hayvanlarda Deri, boynuzlar, tüyler, pullar, kıllar, deri bezleri. Omurgalı hayvanlarda İskelet sistemi, Omurganın çeşitli hayvan gruplarında karşılaştırılması. Kaburga, sternum, kafatası. Omurgalı hayvanlarda İskelet sistemi, Omurganın çeşitli hayvan gruplarında karşılaştırılması. Kaburga, sternum, kafatası. Tetrapotlarda solungaç yarığından meydana gelen yapılar. Kemerler ve ekstremiteler. Omurgalı hayvanlarda Kas sistemi, vücut boşlukları. Omurgalı hayvanlarda Sindirim sitemi Omurgalı hayvanlarda Dolaşım sitemi. Omurgalı hayvanlarda Dolaşım sitemi. Omurgalı hayvanlarda Solunum sitemi. Omurgalı hayvanlarda Ürogenital sitem. Omurgalı hayvanlarda Sinir sistemi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 2
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. -
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. -
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 2
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 5
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 2
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 2
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 3
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 5
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster