ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Moleküler Biyoloji II BİY312 BAHAR 2+0 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ökaryotik hücrelerin yapı ve işlevini anlar ve tanımlar.
  2-Hücrelerin birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşimlerini tanımlar
  3-Farklı hücre tiplerinin oluşum süreçlerini ve bu hücrelerin organizma oluşumuna katkısını açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   82
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,73 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Genomiks, Genetik analiz K1-Bölüm 1
  2 Gen ve kromozomların moleküler yapıları K1-Bölüm 9
  3 Replikasyon K1-Bölüm 13
  4 Genetik yapı ve kod için Tamir K1-Bölüm 16
  5 Rekombinasyon K1-Bölüm 15
  6 Transkripsiyon öncesi düzenleme K1-Bölüm 19
  7 Transkripsiyon K1-Bölüm 20
  8 Ara Sınav
  9 Transkripsiyonun düzenlenmesi K1-Bölüm 21
  10 RNA işlenmesi ve transkripsiyon sonrası kontrol K1-Bölüm 21
  11 Translasyon K1-Bölüm 24
  12 Translasyon sonrası regülasyon K1-Bölüm 25
  13 Hücre döngüsü K1-Bölüm 9
  14 Hücre döngüsünün düzenlenmesi K1-Bölüm 9
  15 Sinyal ileti K1-Bölüm 9
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Mine Türktaş Erken
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Krebs, J.; Goldstein E.; Kilpatrick S. (2018). Lewin`s Genes (12. Baskı). Jones and Bartlett Press, USA
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Hücrenin yapı fonksiyon ve moleküler mekanizmalarının DNA, RNA, Protein seviyelerinde anlaşılması ve ilgili moleküler işlemlerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 5
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 2
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 5
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 4
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 5
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 2
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 2
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 3
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 5
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 4
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster