ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hayvan Coğrafyası BİY314 BAHAR 2+0 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hayvan coğrafyası ile ilgili kavramları öğrenir.
  2-Dünyada hayvan coğrafyası ile ilgili fauna alanlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri öğrenir.
  3-Hayvanların yayılış mekanizmalarını, geçiş bölgelerini, Türkiye`nin hayvan coğrafyası açısından önemini öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler10155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   87
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,9 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hayvan Coğrafyasının tanımı, tarihçesi.
  2 Fizyolojik tepkiler ve adaptasyonlar, organ yapılarının adaptasyonları.
  3 Hayvan coğrafyası, alanlar ve coğrafik dağılışı.
  4 Endemizm ve endemik alanlar, Türkiye? de endemizm.
  5 Hayvanların göçü;
  6 Yayılışı sınırlayan engeller, hayvanların bugünkü dağılışındaki paleocoğrafik faktörler.
  7 Arasınav
  8 Ara Sınav
  9 Jeolojik devirlerdeki hayvanlar
  10 Dünyanın faunistik bölgelerinin sınıflandırılması,Türkiye hayvan coğrafyası.
  11 Hayvan sınıfları; Akuatik habitatlar, turbalıklar.
  12 Karasal Hayvanlar; çayırlar, stepler,
  13 Karasal Hayvanlar; savanlar,orman faunası.
  14 Çöl iklimleri ve çöller.
  15 Kutup bölgelerindeki başlıca hayvan kommuniteleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi İlkay ÇORAK ÖCAL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Dr. İlkay Çorak Öcal, Zoocoğrafya Ders Notları, Dr. Tarkan Yorulmaz, Zoocoğrafya Ders Notları,
  Yardımcı Kitap Ali Demirsoy; Zoocoğrafya, 1999, Hayvan Coğrafyası, Ders Notları,
  Dersin Amacı Hayvanların dünya üzerindeki dağılışlarını tanıtmaktır. Hayvanların dağılış mekanizmalarını, jeolojik devirlerdeki hayvan dağılışlarını, dünyanın belli başlı fauna bölgelerini öğretmek.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 2
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. -
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. -
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 2
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 5
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 2
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 2
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 3
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 4
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster