ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitki Doku Kültürü II BİY316 BAHAR 2+2 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitki doku kültürü alanında uygulanan teknikleri bilir
  2-Uygulama örnekleri pratiğe döker
  3-Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar hakkında fikir beyan eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   100
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,33 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hastalıksız bitki üretimi. Stok hazırlama. K1
  2 Genetik materyalin in vitro koşullarda muhafazası (Cryopreservation). Besin ortamı hazırlama. K1
  3 Kallus ve hücre kültürleri. Sekonder metabolitlerin in vitro üretimi. A. tumefaciens? in büyütülmesi. K1
  4 Somaklonal varyasyon. Gen aktarımının gerçekleştirilmesi. K1
  5 Gen transferinin tanımı ve yöntemleri. Bitki gelişiminin gözlenmesi. K1
  6 Gen transferinin tanımı ve yöntemleri. Bitki gelişiminin gözlenmesi. K1
  7 Agrobacterium aracılığıyla gen aktarımı. Bitki gelişiminin gözlenmesi. K1
  8 Ara Sınav
  9 Agrobacterium aracılığıyla gen aktarımı kontrol testleri. Bitki gelişiminin gözlenmesi. K1
  10 Doku Kültürü denemeleri planlama ve analizi. Bitkilerin transgenik olup olmadıklarının test edilmesi. K1
  11 Zararlılara dayanıklı bitki geliştirilmesi. Besin ortamı hazırlama. K1
  12 Bitkilerde strese dayanıklılık fizyolojisi. Bitkilerin dikimi ve köklendirilmesi. K1
  13 DNA`nın yapısı. Bitki gelişiminin gözlenmesi. K1
  14 Hibridizasyona ve PCRa dayalı markörler. Bitkilerin transgenik olup olmadıklarının test edilmesi (GUS, PCR vs.). K1
  15 Biyoteknolojinin hukuki ve ahlaki yönleri. Köklenen bitkilerin saksılara dikimi. K1
  Ön Koşul Genel Biyoloji I-II, Genel Kimya I-II,
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd.Doç.Dr.Mehmet SEZGİN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1.Babaoglu, M., Gürel, E. ve Özcan, S. (Eds.) 2002. Bitki Biyoteknolojisi. Vol. II. Doku Kültürü ve Uygulamaları. S.Ü. Basımevi, Konya.
  Yardımcı Kitap K1.Dixon, R.A. (1991) Plant Cell and Tissue Culture: A Practical Approach. IRL Pres, Oxford. K2.Mohan Jain, S., Brar, D.S. and Ahloowalia, B.S. (Eds.) 2002. Molecular Techniques in Crop Improvement. Kluwer Academic Publishers, London. K3.Oksman-Caldentey, K. M. and Barz W.H. (2006) Plant Biotechnology and Transgenic Plants. Plant Biotechnology Book from C.H.I.P.S., USA K4.Watson, J.D., Gilman, M., Witkowski, J. and Zoller, M. 1992. Recombinant DNA. Scientific American Books. W.H. Freeman and Company, New York.
  Dersin Amacı Bitki doku kültürü alanında günümüzde yaygın olarak kullanılan tekniklerin ve otsu ve odunsu bitkilerde kullanımının uygulamalar ile bütünleştirilerek aktarımı.
  Dersin İçeriği Ders İçeriği ve Programı Haftalar Konular (Teorik) Konular (Uygulama) 1 Hastalıksız bitki üretimi. Stok hazırlama. 2 Genetik materyalin in vitro koşullarda muhafazası (Cryopreservation). Besin ortamı hazırlama. 3 Kallus ve hücre kültürleri. Sekonder metabolitlerin in vitro üretimi. A. tumefaciens? in büyütülmesi. 4 Somaklonal varyasyon. Gen aktarımının gerçekleştirilmesi. 5 Gen transferinin tanımı ve yöntemleri. Bitki gelişiminin gözlenmesi. 6 Gen transferinin tanımı ve yöntemleri. Bitki gelişiminin gözlenmesi. 7 Agrobacterium aracılığıyla gen aktarımı. Bitki gelişiminin gözlenmesi. 8 ARA SINAV 9 Doku Kültürü denemeleri planlama ve analizi. Bitkilerin transgenik olup olmadıklarının test edilmesi. 10 Zararlılara dayanıklı bitki geliştirilmesi. Besin ortamı hazırlama. 11 Bitkilerde strese dayanıklılık fizyolojisi. Bitkilerin dikimi ve köklendirilmesi. 12 DNA?nın yapısı. Bitki gelişiminin gözlenmesi. 13 Hibridizasyona ve PCR?a dayalı markörler. Bitkilerin transgenik olup olmadıklarının test edilmesi (GUS, PCR vs.). 14 Biyoteknolojinin hukuki ve ahlaki yönleri. Köklenen bitkilerin saksılara dikimi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 2
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 2
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 3
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 5
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 5
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 5
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster