ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tıbbi ve Aromatik Bitkiler BİY318 BAHAR 2+2 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tıbbi değeri olan türler hakkında genel bilgileri özetler.
  2-Türlerin kullanımı ve içeriği hakkında genel bilgileri özetler.
  3-Baharat olarak kullanılan türler hakkında genel bilgileri özetler.
  4-Tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıyarak önemlerini kategorize eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   95
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,17 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitkilerin isimlendirilmesi ve tayini K1
  2 Drogların İsimlendirilmesi K1
  3 Tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında genel bilgiler, dünyada ve Türkiye`de türlerin genel durumu K1
  4 Tıbbi değeri olan familyalar hakkında genel bilgiler K1
  5 Uçucu yağlar, genel özellikleri, uçucu yağların elde edilmesi, droglarda kalite ve örnek alma K1
  6 Uçucu yağ içeren tıbbi bitkiler K1
  7 Lamiaceae familyasındaki tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında genel bilgiler K1
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav, Apiaceae familyasındaki tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında genel bilgiler K1
  10 Asteraceae familyasındaki tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında genel bilgiler K1
  11 Diğer familyalara ait tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında genel bilgiler K1
  12 Diğer familyalara ait tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında genel bilgile K1
  13 Alkaloitler, sınıflandırılması ve isimlendirilmesi K1
  14 Glikosidlerin özellikleri K1
  15 Flavonoidler K1
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Araş. Gör. Dr. Ayşenur Kayabaş
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Dr. Ayşenur Kayabaş
  Kaynaklar K1) Baydar H. 2016. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bilimi ve Teknolojisi. SDÜ yayınları, Yayın No: 51.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı İnsanların doğal olarak tedavide kullandığı ve baharat olarak tükettiği bitkilere ait örnek türleri tanıtmak.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 3
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 1
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 3
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. -
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. -
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. -
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. -
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. -
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. -
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. -
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster