ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki İngilizce BİY403 GÜZ 3+0 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenci bu ders ile; 1. İngilizce-Türkçe sözlük kullanımını alışkanlık haline getirir.
  2-2. Temel çeviri ilkelerini bilir ve uygular.
  3-3. Bir cihazın İngilizce kullanım klavuzunu okuyup tercüme edebilirler.
  4-4.Temel biyoloji konularında yazılmış ders materyali ve kitaplardan çeviri yapabilirler.
  5-5.Seçtikleri bir biyoloji başlığı konusunda İngilizce beş dakikalık bir sunum yapabilirler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler408216
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20133
  Proje20133
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 20000
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   92
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,07 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İngilizce dil özellikleri ve Türkçe dil yapısından farkları; kelime yapısı
  2 İngilizce dil özellikleri ve Türkçe dil yapısından farkları; cümle yapısı
  3 İngilizce metinlerin tercümesinde takip edilecek metotlar
  4 İngilizce metinlerden cümle tercümeleri
  5 Biyoloji laboratuarlarında kullanılan çeşitli cihazların kullanım klavuzu metinlerinin tercümesi
  6 Biyoloji laboratuarlarında uygulanan bazı prosüdürlerin tercümesi
  7 VİZE SINAVI
  8 Ara Sınav
  9 İngilizce lisans biyoloji ders kitaplarından tercüme çalısması
  10 İngilizce lisans biyoloji ders kitaplarından tercüme çalısması
  11 Biyoloji alanında yazılmış İngilizce makalelerden tercüme çalısması
  12 Biyoloji alanında yazılmış İngilizce makalelerden tercüme çalısması
  13 Biyoloji alanında yazılmış İngilizce kitaplardan tercüme çalısması
  14 Biyoloji alanında yazılmış İngilizce kitaplardan tercüme çalısması
  15 Öğrencilerin seçecekleri bir konuda 5 dakikalık sözlü sunum yapmaları
  Ön Koşul İngilizce 1
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yurdagül Şimşek Erşahin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar The way to success at KPDS. Hacettepe Taş Yayınları. İsmil Boztaş Collins Sözlük.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Sözlük yardımıyla İngilizce mesleki bir metnin konusunu ve ana fikrini anlayabilecek seviyede temel çeviri tekniklerini öğrencilere vermektir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 1
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 1
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 1
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 1
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 1
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 2
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. -
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 1
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 1
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 1
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 1
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster