ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Biyoloji Araştırma Projesi II BİY404 BAHAR 2+2 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Biyolojik bir araştırmanın planlanması, uygulanması ve sonuçlandırılması işlemlerini öğrenir.
  2-Araştırma sonuçlarının bilimsel bir makaleye dönüştürülmesini ve yayınlanma işlemlerini öğrenir.
  3-Biyoloji ile ilgili herhangi bir konuda bilgi birikimini arttırır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20000
  Proje6011010
  Laboratuar 2014228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 0000
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   122
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,07 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilimsel araştırma metodları Bir araştırma konusu verilip planlanır.
  2 Konuya uygun veri/literatür taranması Veri toplama/Deney/Arazi çalışmaları
  3 Verilere uygun bir konun seçimi Çalışma ile ilgili Deney/Arazi çalışmaları
  4 Çalışmaların değerlendirilmesi Çalışma ile ilgili Deney/Arazi çalışmaları
  5 Çalışmaların değerlendirilmesi Çalışma ile ilgili Deney/Arazi çalışmaları
  6 Çalışmaların değerlendirilmesi Çalışma ile ilgili Deney/Arazi çalışmaları
  7 Çalışmaların değerlendirilmesi Çalışma ile ilgili Deney/Arazi çalışmaları
  8 Ara Sınav
  9 Çalışmaların değerlendirilmesi Çalışma ile ilgili Deney/Arazi çalışmaları
  10 Çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi Sonuç Raporunun yazılması
  11 Çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi Sonuç Raporunun yazılması
  12 Çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi Sonuç Raporunun yazılması
  13 Bilimsel bir makale nasıl yazılır Makale yazımı ve yayın süreci
  14 Bilimsel bir makale nasıl yazılır Makale yazımı ve yayın süreci
  15 Proje sonucunun sunumu Proje sonucunun sunumu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Niyazi Karasar, 2012. Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yay. Dağ. 1-292 Şener Büyüköztürk Özcan E. Akgün Şirin Karadeniz Funda Demirel Ebru Kılıç, 2000. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Palme Akd. Yay., 1-358.
  Yardımcı Kitap Durmuş Ekiz,2009. Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler),Anı yay., 1-226.
  Dersin Amacı Biyoloji ile ilgili bilimsel bir çalışmanın, planlanması, projelendirilmesi, proje önerisinin sunulması, çalışmanın yapılması ve sonuçların düzenlenmesini öğretmek.
  Dersin İçeriği Bilimsel araştırma metodları Bilimsel bir makale nasıl yazılır Proje sonucunun sunumu
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 2
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. -
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 2
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 2
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 5
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. -
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 3
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 2
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 4
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster