ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genetik Mühendisliği BİY406 BAHAR 2+2 Fakülte S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Genetik mühendisliği temel kavramları ve rekombinant DNA teknolojisi prensiplerinin anlaşılması sağlanır.
  2-Temel rekombinant DNA teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. DNA veya RNA özütleyebilir.
  3-Restriksiyon ve DNA dizi analizleri yapabilir.
  4-Moleküler klonlama yapabilir.
  5-Klonlarına ait gen ürünlerini analiz edebilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   109
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,63 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel moleküler biyoteknoloji K1 Kısım-1
  2 Prokaryotik ve ökaryotik sistemler K1 Kısım-1
  3 Restriksiyon enzimleri K1 Kısım-1
  4 DNA ve RNA manüplasyonları K1 Kısım-1
  5 DNA amplifikasyonu K1 Kısım-1
  6 Dizileme ve analizi K1 Kısım-2
  7 Gen klonlama K1 Kısım-2
  8 Ara Sınav
  9 Ekspresyon vektörleri K1 Kısım-2
  10 Transgenik organizma üretimi K1 Kısım-3
  11 cDNA ve kütüphanesi K1 Kısım-1
  12 Rekombinant protein K1 Kısım-2
  13 RNA teknolojileri K1 Kısım-2
  14 Protein mühendisliği K1 Kısım-2
  15 Metabolik mühendislik K1 Kısım-3
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doktor Öğretim Üyesi Filiz Sarıkaya Pekacar
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Doktor Öğretim Üyesi Filiz Sarıkaya Pekacar
  Kaynaklar K1. Gen Klonlama ve DNA Analizi-Giriş- Nobel yayınları, Fevzi Bardakçı
  Yardımcı Kitap YK 1.Biochemistry, 3rd Edition Donald Voet (Univ. of Pennsylvania), Judith G. Voet, Publisher: Freeman
  Dersin Amacı Genetik mühendisliği temel kavramlarının ve temel rekombinant DNA yöntemlerinin işlenmesidir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. -
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 2
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 5
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. -
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 3
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. -
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. -
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 3
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. -
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 5
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster