ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çevresel Etki Değerlendirme BİY407 GÜZ 2+0 Fakülte S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciler, ÇED?in tanımını yapar ve gerekliliğini açıklar.
  2-Öğrenciler, ÇED yönetmeliğinin uygulama gerekçelerini özetler.
  3-Öğrenciler, ÇED raporu hazırlama ve uygulama aşamalarını sırasıyla yazar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13113
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)25188
  Proje15166
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   67
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,23 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çevresel Etki Değerlendirmesi`nin tanımı ve tarihçesi
  2 ÇED yönetmeliğinin tanıtılması, ilgili diğer yönetmelikler, planlama, proje tanıtım dosyası
  3 ÇED ve planlama açısından eşik analizleri ve taşıma kapasitesi
  4 ÇED raporu ve ön ÇED raporu alması gereken tesisler; sürdürülebilir kalkınma-çevre ilişkisi
  5 Çevre Hukuku bakımından ÇED
  6 ÇED aşamaları; faunistik ve floristik analiz
  7 Fauna ve flora bakımından zararlı etkinin en aza indirgenmesi için önlemlerin önerilmesi
  8 Ara Sınav
  9 Fauna ve flora bakımından zararlı etkinin en aza indirgenmesi için önlemlerin önerilmesi
  10 Fauna için ulusal ve uluslararası mevzuata göre lethal dozların belirlenmesi
  11 Ulusal ve uluslararası boyutta ÇED
  12 Flora için ex-situ koruma tedbirleri
  13 Flora için in-situ koruma tedbirleri
  14 ÇED raporu hazırlanması süreci
  15 ÇED raporu uygulamaları, örnekler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Tamer KEÇELİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Çevresel Etki Değerlendirme ?ÇED?, Yiğit, N., Çolak, E., Ketenoğlu, O., Kurt, L., Sözen, M., Hamzaoğlu, E., Karataş, A., Özkurt, Ş., Kılavuz Paz., Ankara, 2002 2.Çevresel Etki Değerlendirmesi, M. Yücel, Baki Kitabevi, 2001
  Yardımcı Kitap 1.Çevre Hukuku Açısından Çevresel Etki Değerlendirmesi, A. Saygılı, İmaj Yayıncılık, 2007 2.Introduction to Environmental Impact Assesment: Principles, and procedures, process, practice, and prospects, Glasson, J. ISBN: 978-0415338370, Routledge, 3 edition, 2005
  Dersin Amacı ÇED Raporu gerektiren bir projenin gerçekleşmesinden önce biyoçeşitlilik ve cansız çevre üzerine yapacağı etkilerin irdelenmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi; ?Çevresel Etki Değerlendirmesi? raporunun hazırlanması konusundaki temel bilgilerin öğretilmesi; Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinin aşamalarının öğretilmesi
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 3
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 3
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 4
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 5
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 5
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 3
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster