ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Biyoteknoloji II BİY408 BAHAR 2+2 Fakülte S 4
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yaşamın Molekülleri, Hücre Mühendisliği (Hücre Tasarımı), Hücrenin Yaşam Döngüsü Genler ve Kromozomlar. K1
  2 Genetik Mühendisliği Vektörler Genlerin Klonlanması (Bacteriler ve Saccharomyces cerevisiae), Polimeraz Zincir Reaksiyonu DNA Parmakizi. K1
  3 Mikrobiyal Sistemler, Mikroorganizmaların İzolasyonu, Endüstriyel Mikroorganizmaların Verimliliğinin Arttırılması, Suş İslahı ve Mutajenik Yöntemler. K1-K2
  4 Hayvan Biyoteknolojisi, Memeli Hücre Hatları ve Özellikleri, Mikrobiyal / Hayvan Hücre Kültürleri, Memeli Hücre Kültür Teknikleri, Kök Hücre Araştırmaları. K1
  5 Bitki Biyoteknolojisi, Hücre ve Doku Kültürü Bitki Transformasyon Teknikleri, Bitki Germplazmasının Saklanmasında Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanılması, Tarım ve Biyoteknoloji. K1
  6 Büyüme ve Fermentasyon Sistemleri, Fermentör Tasarımı, Fermentörlerin Sterilizasyonu ve İnokülasyonu, Fermentör Tipleri. K1-K2
  7 Büyüme ve Fermentasyon Sistemleri, Alt-İşlem (Downstream) Prosesleri (Distilasyon, Flotasyon, Presipitasyon vb. ), Özütleme Metodları ve Son Gelişmeler. K1
  8 Ara Sınav
  9 Endüstriyel ve Tıbbi Biyoteknoloji, Endüstriyel ve Terapötik Enzimler, K1
  10 Gen Terapi, Biyoürünler, Biyomateryaller, Nanoteknoloji. K1
  11 Gıda Biyoteknolojisi, Bira, Şarap, Ekmek Mayası, Süt Ürünleri, Organik Asitler, Amino Asitler, Vitaminler, Tatlandırıcılar, Tek Hücre Proteini vb. K1-K2
  12 Çevresel Biyoteknoloji, Yakıtlar ve Kimyasallar Atık Arıtım Sistemleri ve Biyoteknoloji, Mikrobiyal Ekoloji. K1-K2
  13 Biyoteknolojide Kullanılan Yöntemlere Örnekler, Real-Time PCR, Fonksiyonel Genomiks ve Mikroarrayler. K1
  14 Bioinformatik , Protein ve Genom Kaynakları Dizi Analizi ve Bioinformatik Dizilerin Karşılaştırılması, Dizi Bankalarının Araştırılması. K1
  15 Biyoetik ve Biyogüvenlik. K1
  Ön Koşul -
  Ders Dili -
  Koordinatör -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı -
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 1
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 4
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 4
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 5
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 5
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 5
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 5
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 5
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster