ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye Vejetasyonu BİY411 GÜZ 2+0 Fakülte S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye vejetasyonu hakkında temel bilgileri edinir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   67
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,23 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Karadeniz Ormanları sahil kesimi
  2 Karadeniz Ormanları yüksek dağ vejetasyonu
  3 Doğu Karadeniz Ormanları yüksek dağ çayırları
  4 Akdeniz sahil kesimi
  5 Akdeniz yüksek dağ vejetasyonu
  6 Maki ve frigana
  7 Bozkırlar
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav
  10 Tuzlu topraklar (halofitler)
  11 Dere kenarları (ripariyan vejetasyon)
  12 Kıyı kumulları
  13 Alpin vejetasyon
  14 Kaya (rupikol) vejetasyonu
  15 Genel tekrar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Melda DÖLARSLAN
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Ebru Özdeniz

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Akman, Y., Ketenoğlu, O., Geven, F., Vejetasyon Ekolojisi ve Araştırma Metodları 2. Akman, Y., 1995-Türkiye orman vejetasyonu. Ankara
  Yardımcı Kitap 1. Çetik, A. R., 1985-Türkiye vejetasyonu 2. İç Anadolu?nun vejetasyonu ve Ekolojisi. Selçuk Üniv. Konya
  Dersin Amacı Türkiye vejetasyonu sınıflandırılmış şekliyle sınıf, ordo, alyans düzeyinde özellikleriyle birlikte tanıtmak
  Dersin İçeriği Ders İçeriği ve Programı Haftalar Konular 1 Karadeniz Ormanları sahil kesimi 2 Karadeniz Ormanları yüksek dağ vejetasyonu 3 Doğu Karadeniz Ormanları yüksek dağ çayırları 4 Akdeniz sahil kesimi 5 Akdeniz yüksek dağ vejetasyonu 6 Maki ve frigana 7 Bozkırlar 8 Ara sınav 9 Tuzlu topraklar (halofitler) 10 Dere kenarları (ripariyan vejetasyon) 11 Kıyı kumulları 12 Alpin vejetasyon 13 Kaya (rupikol) vejetasyonu 14 Genel tekrar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 2
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 1
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 1
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 2
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 1
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 1
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 1
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster