ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Briyoloji BİY412 BAHAR 2+2 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Briyofitlerin biyolojisini kısaca özetler.
  2-Karayosunu ve ciğerotu örneklerinin araziden toplanması, saklanması, herbaryum materyali haline getirilmesi ve teşhis edilmesi hakkında bizzat uygulamalar yapar.
  3-Briyofitlerin evrimsel ve ekolojik öneminin yanı sıra kullanım alanları hakkındaki genel bilgileri açıklar.
  4-Ciğerotu, boynuzotu ve karayosunu örneklerini gametofit ve sporofitin özelliklerine göre karşılaştırır.
  5-Türkiye?deki bazı yaygın karayosunu ve ciğerotu örneklerini en azından familya düzeyinde tanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511212
  Proje0000
  Laboratuar 1514114
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   128
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,27 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Briyolojiye giriş; Bryophyta divizyosunun genel özellikleri. Briyofitlerin genel sınıflandırılması K1, K2, K3, YK1, YK2
  2 Briyofitlerin bitkiler alemindeki yeri, evrimsel ve ekolojik önemi, yaşama ortamı. Briyofit örnekleri üzerinde gametofit ve sporofit yapılarının incelenmesi K1, K2, K3, YK1, YK2
  3 Briyofitlerde gametofit ve sporofit yapısı, eşeyli ? eşeysiz üreme, hayat döngüsü. Briyofit örneklerinden kesitler alınarak hücresel yapıların mikroskopta incelenmesi K1, K2, K3, YK1
  4 Briyofitlerin sınıflandırılması. Briyofitlerde hayat döngüsünün örnekler üzerinden şekillerle gösterilmesi K1, K2, K3, YK1
  5 Anthocerotae (Boynuzotları) biyolojisi, sistematiği ve Türkiye?den bazı boynuzotu örnekleri. Anthocerotae?de döl almaşı, gametofit ve sporofit yapılarının incelenmesi K1, K2, K3, YK1, YK2
  6 Hepaticeae (Ciğerotları) biyolojisi, sistematiği ve Türkiye?den talluslu bazı ciğerotu örnekleri. Briyofitlerin ekolojik önemi K2, K3, YK1, YK2
  7 Hepaticeae (Ciğerotları) biyolojisi, sistematiği ve Türkiye?den yapraksı ciğerotu örnekleri K1, K3, YK1, YK2
  8 Ara Sınav
  9 Briyofitlerin araziden toplanması K1, K2, K3, YK1, YK2
  10 Musci (Karayosunları) biyolojisi, sistematiği, spor sağılım mekanizmaları ve Türkiye?den bazı karayosunu örnekleri. Briyofit örneklerinin teşhis edilmesi K1, K2, K3, YK1
  11 Musci (Karayosunları), traverten oluşumundaki rolleri ve Türkiye?den bazı karayosunu örnekleri. Ciğerotlarının hayat döngüleri, sporofit ve gametofit yapılarının incelenmesi K1, K2, K3, YK1, YK2
  12 Briyofitlerin araziden toplanması, korunması ve herbaryumu. Türkiye?den ciğerotu örneklerinin incelenmesi K1, K2, K3, YK1, YK2
  13 Briyofit örneklerinin stereo mikroskop ve ışık mikroskobu kullanılarak teşhis edilmesi, teşhis anahtarları, terminoloji. Karayosunlarının hayat döngüleri, sporofit ve gametofit yapılarının incelenmesi K1, K2, K3, YK1, YK2
  14 Briyo-floristik yayınlar, Türkiye?de briyolojik araştırmalar. Türkiye?den karayosunu örneklerinin incelenmesi K3, YK1, YK2
  15 Briyofitlerin kullanım alanları. Türkiye?den karayosunu örneklerinin incelenmesi K1, K3, YK2
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Tamer KEÇELİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Schofield,W. B. 2001. Introduction to Bryology, The Blackburn Press. K2. Bryophyte Biology, Second Edition, Goffinet, B. and Shaw, A.J. 2009. Cambridge University Press. K3. Porley, R. & Hodgetts, N. 2005. Mosses & Liverworts, Harper Collins Publisher, London.
  Yardımcı Kitap YK1. Richardson, D.H.S. 1981. The Biology of Mosses, Blackwell Scientific Publications, London. YK2. Aysel, V. & Şenkardeşler, A. 2002. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği III. Cilt Karayosunları (Bryophyta), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları Yayın No: 29, Çanakkale.
  Dersin Amacı Karayosunları, ciğerotları ve boynuzotlarının biyolojisinin, sistematiğinin, bitkiler alemindeki yerinin, evrimsel ve ekolojik öneminin, ekosistemdeki rollerinin, biyoçeşitlilik bakımından öneminin, yaşama ortamlarının, toplanma, herbaryum ve teşhis yöntemlerinin, kullanım alanlarının öğretilmesidir.
  Dersin İçeriği Briyolojiye giriş. Karayosunları, ciğerotları ve boynuzotlarının biyolojisi, sistematiği, bitkiler alemindeki yeri, evrimsel ve ekolojik önemi, ekosistemdeki rolleri, biyoçeşitlilik bakımından önemi, yaşama ortamları, araziden toplanma, herbaryum ve teşhis yöntemleri, briyofitlerin kullanım alanları, Türkiye?de briyolojik araştırmalar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 2
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 2
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 2
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 2
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 2
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 1
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 1
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 2
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster