ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Parazitoloji BİY413 GÜZ 2+2 Fakülte S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Parazitlerin teşhisinde kullanılan metodlar hakkında bilgi edinir
  2-Parazit canlıların bilimsel sınıflandırmadaki yerini öğrenir.
  3-Parazit canlıların parazitlik durumlarını, insanla olan doğrudan ve dolaylı ilişkilerini öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)5210
  Ödevler5224
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 57214
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   119
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,97 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Parazitler ve onların sınıflandırması tanınması ile ilgili kavramlar Teorik olarak anlatılan parazit örneklerinin koleksiyondan ve ya doğadaki gerçek örnekler üzerinden anlatılması ve tanıtılması
  2 Parazitlerin teşhisi ve preparasyonu. Teorik olarak anlatılan parazit örneklerinin koleksiyondan ve ya doğadaki gerçek örnekler üzerinden anlatılması ve tanıtılması
  3 Phylum: Rhizopoda ve Flagellataya ait örnekler. Teorik olarak anlatılan parazit örneklerinin koleksiyondan ve ya doğadaki gerçek örnekler üzerinden anlatılması ve tanıtılması
  4 Phylum:Sporozoaya aıt örnekler. Teorik olarak anlatılan parazit örneklerinin koleksiyondan ve ya doğadaki gerçek örnekler üzerinden anlatılması ve tanıtılması
  5 Classis:Monogeneaya ait örnekler. Teorik olarak anlatılan parazit örneklerinin koleksiyondan ve ya doğadaki gerçek örnekler üzerinden anlatılması ve tanıtılması
  6 Classis:Digeneaya ait örnekler. Teorik olarak anlatılan parazit örneklerinin koleksiyondan ve ya doğadaki gerçek örnekler üzerinden anlatılması ve tanıtılması
  7 Classis:Cestodaya ait örnekler. Teorik olarak anlatılan parazit örneklerinin koleksiyondan ve ya doğadaki gerçek örnekler üzerinden anlatılması ve tanıtılması
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav Ara sınav
  10 Phylum: Nemathelminthese ait örnekler. Teorik olarak anlatılan parazit örneklerinin koleksiyondan ve ya doğadaki gerçek örnekler üzerinden anlatılması ve tanıtılması
  11 Phylum: Arthropodaya ait örnekler. Teorik olarak anlatılan parazit örneklerinin koleksiyondan ve ya doğadaki gerçek örnekler üzerinden anlatılması ve tanıtılması
  12 Phylum: Arthropodaya ait örnekler. Teorik olarak anlatılan parazit örneklerinin koleksiyondan ve ya doğadaki gerçek örnekler üzerinden anlatılması ve tanıtılması
  13 Phylum: Arthropodaya ait örnekler. Teorik olarak anlatılan parazit örneklerinin koleksiyondan ve ya doğadaki gerçek örnekler üzerinden anlatılması ve tanıtılması
  14 Phylum: Arthropodaya ait örnekler. Teorik olarak anlatılan parazit örneklerinin koleksiyondan ve ya doğadaki gerçek örnekler üzerinden anlatılması ve tanıtılması
  15 Phylum: Annelidaya ait örnekler Teorik olarak anlatılan parazit örneklerinin koleksiyondan ve ya doğadaki gerçek örnekler üzerinden anlatılması ve tanıtılması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. İlkay ÇORAK ÖCAL,
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Dr. İlkay ÇORAK ÖCAL, Parazitoloji Ders Notları
  Yardımcı Kitap Göçmen, B., “Genel Parazitoloji (General Parasitology)”, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No: 168, Bornova -Izmir, 2000. Öktem, N., Göçmen, B. “Genel Parazitoloji Uygulama Kitabı (Laboratory Guide of General Parasitology)”, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No: 161, Bornova -Izmir, 1998. Unat E.K., Yücel A., Atlaş K., Samastı M.,“Unat`ın Tıp Parazitolojisi ,Dördüncü Baskı
  Dersin Amacı Parazitoloji ile ilgili temel kavramlar, parazitlerin evrimleri, çeşitleri, konakları, yaptıkları hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin kavranması
  Dersin İçeriği Parazitler ve onların sınıflandırması tanınması ile ilgili kavramlar Parazitlerin teşhisi ve preparasyonu. Phylum: Rhizopoda ve Flagellata’ya ait örnekler. Phylum:Sporozoa’ya aıt örnekler. Classis:Monogenea’ya ait örnekler. Classis:Digenea’ya ait örnekler. Classis:Cestoda’ya ait örnekler. Phylum: Nemathelminthes’e ait örnekler. Phylum Arthropoda’ya ait örnekler. Phylum: Annelida’ya ait örnekler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. -
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 4
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 2
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 5
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster