ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çevre ve Endüstriyel Biyoteknoloji BİY420 BAHAR 2+0 S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Mikroorganizmaların morfolojik ve kimyasal yapısı.
  2-Enzim biyoteknolojisi
  3-Biyoenerji
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler611010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 014228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5411515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   119
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,97 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Biyoteknolojinin önemi ve tanımı. Endüstriyel biyoteknoloji ve çevre biyoteknolojisinin çalışma ve uygulama alanları.
  2 Biyoteknoloji ve biyogüvenlik.
  3 Biyoteknolojik kültürler (Mikroorganizmaların morfolojisi ve kimyasal yapısı).
  4 Mikrobiyal metabolizma, biyomas.
  5 Endüstriyel biyoteknoloji ve biyoreaktörler.
  6 Primer ve sekonder metobolik ürünler.
  7 ARA SINAV
  8 Ara Sınav
  9 Organik asitlerin biyosentezinde biyoteknolojik yöntemler.
  10 Biyopolimerlerin üretimi.
  11 Polisakkarit üretimi.
  12 Etanolün biyoenerji kaynağı olarak üretim ve değerlendirmesi.
  13 Biyoenerji üretimi (metan ve hidrojen biyogazları).
  14 Katı ve sıvı atıkların toksik ve ağır metal iyonları giderimi.
  15 Özgüvenlik.
  Ön Koşul Genel Biyoloji I-II, Genel Kimya I-II, Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji I
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd.Doç.Dr.Mehmet SEZGİN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Scragg,A. 1999, Environmental Biotechnology, Copyright License Agency Ltd. London.
  Yardımcı Kitap Glazer, A.N., Nikado, H. 1994. Microbial Biyoteknology. Freem NewYork. C. Jiménez-González, David J.C. Constable. 2011 Green Chemistry and Engineering: A Practical Design Approach. Willey. New Jersey.
  Dersin Amacı Biyoteknoloji ve biyomühendislik bilimleri arasındaki entegrasyonun belirlenmesi ve biyoteknolojinin ilgili alanlarda kullanımlarının uygulanması.
  Dersin İçeriği Ders İçeriği ve Programı Haftalar Konular 1 Biyoteknolojinin önemi ve tanımı. Endüstriyel biyoteknoloji ve çevre biyoteknolojisinin çalışma ve uygulama alanları. 2 Biyoteknoloji ve biyogüvenlik. 3 Biyoteknolojik kültürler (Mikroorganizmaların morfolojisi ve kimyasal yapısı). 4 Mikrobiyal metabolizma, biyomas. 5 Endüstriyel biyoteknoloji ve biyoreaktörler. 6 Primer ve sekonder metobolik ürünler. 7 ARA SINAV 8 Organik asitlerin biyosentezinde biyoteknolojik yöntemler. 9 Biyopolimerlerin üretimi. 10 Polisakkarit üretimi. 11 Etanolün biyoenerji kaynağı olarak üretim ve değerlendirmesi. 12 Biyoenerji üretimi (metan ve hidrojen biyogazları). 13 Katı ve sıvı atıkların toksik ve ağır metal iyonları giderimi. 14 Özgüvenlik.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 5
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 4
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 5
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 4
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 5
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 5
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 5
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 1
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 4
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster