ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Dendroloji BİY423 GÜZ 2+0 S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-1.Dendoloji ile ilgili temel kavramları tanımlar
  2-2. Odunsu bitkileri tanımlama< da kullanılan dış morfolojik özellikleri bilir
  3-3. Gymnospermae ve Angiospermae?ler arasındaki farkları bilir
  4-4. Bazı önemli doğal ve egzotik Gymnospermae?leri dış morfolojik özelliklerine dayanarak cins ve tür düzeyinde tanımlar, akrabalık ilişkilerini bilir
  5-5. Bazı önemli doğal ve egzotik odunsu Angiospermae?leri dış morfolojik özelliklerine dayanarak cins ve tür düzeyinde tanımlar, akrabalık ilişkilerini bilir
  6-6.Türkiye?de doğal yetişen Gymnospermae taksonlarınının hangi bölgelerde yetiştiğini bilir.
  7-7. Türkiye?de doğal yetişen odunsu Angiospermae taksonlarınının hangi bölgelerde yetiştiğini bilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   67
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,23 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitkilerin sınıflandırılması, Gymnospermaeler ile Angiospermae`ler arasındaki farklar, Gymnospermaeleri tanımlamada kullanılan dış morfolojik özellikler
  2 Gymnospermaeler: Cycadaceae (Cycas), Ginkgoceae (Ginkgo)
  3 Gymnospermaeler: Pinaceae (Cedrus, Tsuga, Pseudotsuga)
  4 Gymnospermaeler: Pinaceae (Picea, Abies, Pinus)
  5 Gymnospermaeler: Cupressaceae (Sequoia, Sequoiadendron, Criptomeria, Taxodium, Calocedrus)
  6 Gymnospermaeler: Cupressaceae (Cupressus, Chamaecyparis,Juniperus, Thuja)
  7 Gymnospermaeler:Taxaceae (Taxus baccata), Araucariaceae (Araucaria)
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav
  10 Angiospermaeleri tanımada kullanılan dış morfolojik özellikler
  11 Angiospermaeler: Salicaceae(Salix, Populus), Juglandaceae (Juglans, Carya, Pterocarya)
  12 Angiospermaeler: Betulaceae (Betula, Alnus), Corylaceae (Corylus, Ostrya, Carpinus)
  13 Angiospermaeler: Fagaceae (Fagus, Castanea, Quercus)
  14 Angiospermaeler: Ulmacae (Ulmus, Celtis), Aceraceae (Acer), Oleaceae (Fraxinus), Lauraceae (Laurus),
  15 Angiospermaeler: Leguminosae (Cercis), Ericaceae (Laurocerasus), Platanaceae (Platanus), Buxaceae (Buxus)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Melda DÖLARSLAN
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Melda Dölarslan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Yatırık F. ve Efe A. 2000. Dendroloji, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları 2.Namıkoğlu, N.G. (2010). Türkiye`nin Ağaçları ve Çalıları. NTV Yayınları, İstanbul,
  Yardımcı Kitap 1. The Gymnospermae Database, http://www.conifers.org/ 2. Plants Database, http://plants.usda.gov/
  Dersin Amacı Bitkilerin sınıflandırılması, tanımada kullanılan dış morfolojik özellikler, Gymnospermae ve Angiospermae?ler arasındaki farklar, önemli bazı doğal ve egzotik Gymnospermae ve odunsu Angiospermae taksonlarının akrabalık ilişkilerine dayanarak tanıtılması
  Dersin İçeriği Ders İçeriği ve Programı Haftalar Konular 1 Bitkilerin sınıflandırılması, Gymnospermaeler ile Angiospermae`ler arasındaki farklar, Gymnospermaeleri tanımlamada kullanılan dış morfolojik özellikler 2 Gymnospermaeler: Cycadaceae (Cycas), Ginkgoceae (Ginkgo) 3 Gymnospermaeler: Pinaceae (Cedrus, Tsuga, Pseudotsuga) 4 Gymnospermaeler: Pinaceae (Picea, Abies, Pinus) 5 Gymnospermaeler: Cupressaceae (Sequoia, Sequoiadendron, Criptomeria, Taxodium, Calocedrus) 6 Gymnospermaeler: Cupressaceae (Cupressus, Chamaecyparis,Juniperus, Thuja) 7 Gymnospermaeler:Taxaceae (Taxus baccata), Araucariaceae (Araucaria) 8 Ara Sınav 9 Angiospermaeleri tanımada kullanılan dış morfolojik özellikler 10 Angiospermaeler: Salicaceae(Salix, Populus), Juglandaceae (Juglans, Carya, Pterocarya) 11 Angiospermaeler: Betulaceae (Betula, Alnus), Corylaceae (Corylus, Ostrya, Carpinus) 12 Angiospermaeler: Fagaceae (Fagus, Castanea, Quercus) 13 Angiospermaeler: Ulmacae (Ulmus, Celtis), Aceraceae (Acer), Oleaceae (Fraxinus), Lauraceae (Laurus), 14 Angiospermaeler: Leguminosae (Cercis), Ericaceae (Laurocerasus), Platanaceae (Platanus), Buxaceae (Buxus)
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 2
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 5
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. -
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. -
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. -
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. -
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. -
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. -
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. -
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. -
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. -
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster