ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Herbaryum Teknikleri BİY424 BAHAR 1+2 S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitkileri toplama, kurutma ve saklama tekniklerini uygular.
  2-Nomenklatürel kurallar ve ulusal herbaryum kavramı hakkında tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   74
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,47 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Herbariums, their structures and aims R1- Chapter 6
  2 Providing herbarium material and their elimination R1- Chapter 6
  3 Pressing and drying of the samples R1- Chapter 6
  4 Gathering and pressing rules of families R1- Chapter 6
  5 Recording information R1- Chapter 6
  6 Making collection from samples R1- Chapter 7
  7 Saving samples R1- Chapter 7
  8 Ara Sınav
  9 Protection of samples R1- Chapter 7
  10 Herbarium buildings and cabinets R1- Chapter 7
  11 Distributions of doublets and loaning R1- Chapter 4
  12 Diagnosis of plants R1- Chapter 5
  13 Tipification R1- Chapter 3
  14 Nomenclature rules R1- Chapter 4
  15 Application at herbarium R1- Chapter 3,4,5,7
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Melda DÖLARSLAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Yurdakulol, E., Baysal, M., Mutlu, H. 2005. Bitki Materyali Toplama ve Saklama Teknikleri, Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi No:71, Ankara.
  Yardımcı Kitap
  Dersin Amacı Herbaryum tekniklerine uygun bitki toplama, kurutma herbaryum materyali haline getirme yöntemlerini vermek, nomenklatür kurallarını kavratmak. Herbaryumun ulusal bir zenginlik olduğunu kavramak, bitki toplama ve herbaryumları destekleme alışkanlığı kazandırmak.
  Dersin İçeriği Herbaryumlar, özellikleri ve amacı, Herbaryum materyalinin sağlanması,Örneklerin preslenmesi ve kurutulması, Familyaların toplanma ve preslenmesinde dikkat edilecek kuralları içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 2
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 5
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 3
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 2
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. -
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. -
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. -
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. -
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. -
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. -
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. -
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster