ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Likenlerin Biyolojisi BİY320 BAHAR 2+2 Fakülte S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Liken tanımını yaparak likenlerin yapısına giren organizmalar hakkında genel bilgileri özetler.
  2-Likenlerin yapısal, işlevsel, biyokimyasal ve ekolojik özelliklerini söyler.
  3-Likenlerin ekosistemdeki rolünü, ekonomik önemini ve kullanım alanlarını açıklar.
  4-Likenlerin farklı özeliklerine göre genel sınıflandırmasını yapar.
  5-Türkiye?den bazı yaygın liken örneklerini en azından genus düzeyinde Latince adıyla tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje0000
  Laboratuar 1013113
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   133
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,43 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Likenolojiye giriş; liken tanımı; likenolojinin tarihçesi ve gelişimi Likenlerin sınıflandırılması, kesitlerin mikroskopta incelenmesi K1, K2, YK1
  2 Simbiyozis ve likenler; likenlerin anatomik ve morfolojik özellikleri; korteks; medulla, algli tabaka; liken tallusunda fotobiyontlar ve mikobiyontlar . Homomerik ? heteromerik talluslu likenler K1, K2, K3, YK1
  3 Likenlerde üreme; eşeyli üreme; üreme organı tipleri; vejetatif üreme; izidier; soredler; blastidler. Foliose liken örnekleri K1, K2, YK1
  4 Likenlerin fizyolojik özellikleri; fotosentez, solunum, büyüme, su ve mineral alımı. Fruticose liken örnekleri K1, K2, YK1
  5 Liken biyokimyası ve sekonder bileşikler: üretimleri ve likenlerdeki işlevleri. Crustose liken örnekleri K1, K2, K3, YK1
  6 Likenlerin ekolojik özellikleri ve önemi, yaşama ortamları, biyocoğrafik özellikleri. Likenlerin süksesyondaki önemi K1, K2, K3, YK1
  7 Likenlerin ekonomik kullanım alanları K1, K2, K3, YK1, YK2
  8 Ara Sınav
  9 Likenlerin araziden toplanması K1, K2, K3, YK1
  10 Likenikol likenler ve mantarlar. Türkiye?den örnekler K1, K2, K3, K4, YK1
  11 Hava kirliliği indikatörü olarak likenlerin kullanımı: yerinde kullanım, taşınarak kullanım. Arazi uygulama çalışması K1, K2, K3, K4, YK2
  12 Likenlerin araziden toplanması, korunması . Liken örneklerinin teşhisi K1, K2, K3
  13 Likenlerin sınıflandırılması; Türkiye?de likenoloji araştırmaları. Türkiye?den liken örnekleri K1, L2, K3, K4, YK1
  14 Likenometri, Türkiye?den crustose liken örnekleri K1, L2, K3, K4, YK1
  15 Türkiye?den fruticose ve foliose liken örnekleri K1, L2, K3, K4, YK1
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Tamer KEÇELİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Nash III, T., H. 2008. Lichen Biology. Cambridge University Press, 486 p., New York. K2. Güner, H., Aysel, V., Sukatar, A. 1992. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği II. Cilt (Mantar ve Likenler), Prof. Dr. Hüseyin, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornava/İzmir. K3. Güner H. 1986. Likenlerin Biyolojisi ve Ege Bölgesinde Bulunan Bazi Liken Türleri, , Ege Üniv. Fen Fak. Kitaplari Serisi No 92, Izmir. K4. John, V., Türk, A. 2017. Türkiye Likenleri Listesi. ANG Vakfı yayınları, 831 s., İstanbul.
  Yardımcı Kitap YK1. Altuhner, Z. 1997. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği II. Cilt , Zekeriya Altuner, Tokat. YK2. Özdemir, A. 1992. Hava Kirliliği ve Likenler, Ekoloji Çevre Dergisi, 1 (3): 18-21.
  Dersin Amacı Likenlerin yapısal özellikleri, işlevleri, çeşitliliği, ekolojik ve ekonomik öneminin Türkiye?den örneklerle birlikte öğretilmesidir.
  Dersin İçeriği Likenolojiye giriş; liken tanımı; likenolojinin tarihçesi ve gelişimi. Likenlerin sınıflandırılması. Simbiyozis ve likenler; likenlerin anatomik ve morfolojik özellikleri; korteks; medulla, gonidia. Likenlerde üreme; eşeyli üreme; üreme organı tipleri; vejetatif üreme; izidier; soredler; blastidler. Foliose, fruticose ve crustose liken örnekleri. Likenlerin fizyolojik özellikleri. Liken biyokimyası, likenlerin ekolojik özellikleri ve ekonomik önemi, yaşama ortamları, biyocoğrafik özellikleri. Likenlerin süksesyondaki önemi. Likenlerin araziden toplanması ve teşhisi. Hava kirliliği indikatörü olarak likenlerin kullanımı. Likenlerin sınıflandırılması; Türkiye?de likenoloji araştırmaları, Türkiye likenleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 3
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 3
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 2
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 2
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 1
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 1
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 2
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 2
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster