ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitki Islahı BİY429 GÜZ 3+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitkileri genetik yapıları hakkında bilgi sahibi olacak
  2-Genetik yapının iyileştirilmesi hakkında bilgi sahibi olacak
  3-Kültür bitkileri ile yabani formlar hakkında bilgi sahibi olacak,
  4-Yüksek verimli hibrit çeşitler hakkında bilgi ve deneyime sahip olacak
  5-Hastalık ve dayanıklılık ıslahı konularında bilgi ve deneyime sahip olacaklardır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler1011414
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012121
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011414
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   101
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,37 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki ıslahının genetik ilkeleri, bitkilerin evrimi ve bitkilerde üreme sistemleri
  2 Kalıtımın mekanizması
  3 Melez gücü ve temel ilkeleri
  4 Bitkilerde uyuşmazlık ve kısırlık
  5 Kendine döllenme ve kendine döllenen bitkiler
  6 Kendine döllenen bitkilerde uygulanan introdüksiyon ve seleksiyon yöntemleri
  7 Kendine döllenen bitkilere uygulanan melezleme (pedigri) yöntemi
  8 Ara Sınav
  9 Ara Sınav
  10 Yabancı döllenme yabancı döllenen bitkiler
  11 Yabancı döllenen bitkiler uygulanan introdüksiyon ve seleksiyon yöntemleri
  12 Yabancı döllenen bitkilere uygulanan melezleme (pedigri) yöntemi
  13 Vejetatif çoğalan bitkilere uygulanan yöntemler
  14 Dayanıklılık ıslahı
  15 Modern bitki ıslahının temel ilkeleri ve gen aktarma teknikleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZ
  Dersi Verenler

  1-)Dr.arş.gör.(öyp) Bircan Taşkıran

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1-Şehirali, S. ve M. Özgen, 2006. ?Bitki Islahı? Ders Kitabı, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Anakara Üniversitesi Matbaası, Ankara. 2-Genç İ., 1993. Genel Bitki Islah. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, Yayın No: 59-13 3-Tuğay M. E., 1996. Gaziosmanpaşa Üniv. Ziraat Fak. Yayınları Ders Notları 4- Anonymous, 1983. Crop Breeding, Ed. D.R. Wood, Ame. Soc. Of Argon. Modison, Wisconsin, 294p.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bitkilerin genetik yapıları ve ıslahı ile ilgili mesleki bilgi ve deneyim kazandırmak
  Dersin İçeriği Ders İçeriği ve Programı Haftalar Konular 1 Bitki ıslahının genetik ilkeleri, bitkilerin evrimi ve bitkilerde üreme sistemleri 2 Kalıtımın mekanizması 3 Melez gücü ve temel ilkeleri 4 Bitkilerde uyuşmazlık ve kısırlık 5 Kendine döllenme ve kendine döllenen bitkiler 6 Kendine döllenen bitkilerde uygulanan introdüksiyon ve seleksiyon yöntemleri. 7 Kendine döllenen bitkilere uygulanan melezleme (pedigri) yöntemi. 8 Ara Sınav 9 Yabancı döllenme yabancı döllenen bitkiler 10 Yabancı döllenen bitkiler uygulanan introdüksiyon ve seleksiyon yöntemleri. 11 Yabancı döllenen bitkilere uygulanan melezleme (pedigri) yöntemi. 12 Vejetatif çoğalan bitkilere uygulanan yöntemler 13 Dayanıklılık ıslahı 14 Modern bitki ıslahının temel ilkeleri ve gen aktarma teknikleri 15 Final sınavı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 2
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 5
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. -
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. -
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. -
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. -
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. -
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. -
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. -
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. -
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster