ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Botanik Arazi Uygulama BİY430 BAHAR 0+4 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sistematik çalışmaların temelini olan arazi çalışmalarının nasıl yapılacağının öğrenilmesi ile çalışma hayatında yapılabilecek bu tür çalışmalar için ön hazırlık olacaktır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 612525
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5412020
  Diğer 020120
  Toplam İş Yükü(Saat)   150
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Arazi çalışmaları ile ilgili teorik bilgiler
  2 Arazi çalışmaları ile ilgili teorik bilgiler
  3 Arazi çalışmaları ile ilgili teorik bilgiler
  4 Arazi çalışmaları
  5 Arazi çalışmaları
  6 Arazi çalışmaları
  7 Arazi çalışmaları
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav
  10 Arazi çalışmaları
  11 Arazi çalışmaları
  12 Arazi çalışmaları
  13 Araziden toplanan materyallerin değerlendirilmesi
  14 Araziden toplanan materyallerin değerlendirilmesi
  15 Araziden toplanan materyallerin değerlendirilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Melda DÖLARSLAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Tohumlu Bitkiler Sistematiği, Özcan seçmen, Ege Üniv. Yay. 2009
  Yardımcı Kitap 1. Botanik, Yıldırım Akman, Palme Yayınları,2008
  Dersin Amacı Arazi çalışmaları yapılırken uygulanacak prensiplerin verilmesi ve uygulamalı olarak gösterilmesi
  Dersin İçeriği Ders İçeriği ve Programı Haftalar Konular 1 Arazi çalışmaları ile ilgili teorik bilgiler 2 Arazi çalışmaları ile ilgili teorik bilgiler 3 Arazi çalışmaları ile ilgili teorik bilgiler 4 Arazi çalışmaları 5 Arazi çalışmaları 6 Arazi çalışmaları 7 Arazi çalışmaları 8 Ara sınav 9 Arazi çalışmaları 10 Arazi çalışmaları 11 Arazi çalışmaları 12 Araziden toplanan materyallerin değerlendirilmesi 13 Araziden toplanan materyallerin değerlendirilmesi 14 Araziden toplanan materyallerin değerlendirilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 1
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 5
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 2
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 2
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 1
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 1
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 5
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 1
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 1
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster