ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toprak Mikrobiyolojisi BİY433 BAHAR 2+2 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciler: 1. Önemli toprak mikroorganizmalarını tanırlar.
  2-2. Farklı toprak ekosistemlerindeki mikroorganizmaların önemli fonksiyonlarını tanımlar.
  3- 3. Ormancılık ve zıraatde mikroorganizmaların rollerini tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 205525
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20155
  Proje20155
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40155
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   110
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,67 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 A Horizonu ve humus faktörünün önemi
  2 Toprak mikroorganizmaları: Bakteriler ve toprak bakterileri tarafından yerine getirilen biyokimyasal işlemler (Azot fiksasyonu vb)
  3 Toprak mikroorganizmaları : Bakteri ve mantarlara benzeyen Actinomisetler ve antibiyotik üretenler
  4 Toprak mikroorganizmaları: Mantarlar
  5 Toprak mikroorganizmaları: Algler çeşitleri, mavi-yeşil algler, ve azot fiksasyonu
  6 Toprak mikroorganizmaları: Protozoa; Flagellates, Amoebae, Ciliates
  7 Ara sınav
  8 Ara Sınav
  9 Toprak mikroorganizmaları: Mikroorganizmalar ve bitki büyümesi, mikroorganizmalar ve toprak yapısı
  10 Toprak mikroorganizmaları: Mikroorganizmalar organik madde parçalanması; mikroorganizmalar ve humus oluşumu
  11 Toprak mikroorganizmaları: Toprak mikroorganizmaları ve element döngüleri
  12 Toprak mikroorganizmaları ve biyolojik N fiksasyonu; simbiyotik mikroorganizmalar
  13 Toprak mikroorganizmaları: Biyolojik kontrol ajanı olarak kullanılan mikroorganizmalar
  14 Biyoremediasyon; biyolojik sağıtım (Bioremediation / Biodegradation) ve parçalanma; Biyorememdiasyon için stratejiler
  15 Toprak mikroorganizmaları tarafından gerçekleştirilen pestisit/herbisit degradasyonu, hidrokarbonların biyolojik degredasyonu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yurdagül Şimşek Erşahin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Toprak Biyolojisi.1997. Koray Haktanır ve Sevinç Arcak. Ankara Ü. Zıraat Fak. Ders Kitabı No:447. Toprak Verimliliği. 2008. İlhan Karaçal. Nobel Yayınları, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrencilerin toprak mikroorganizmalarını ve toprak ekosistemlerinde ve zırai ekosistemlerde bulunan mikroorganizmaların
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. -
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 3
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 3
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 2
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 1
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 2
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. -
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. -
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. -
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. -
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. -
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster