ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mesleki İngilizce II BİY438 BAHAR 3+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-1. İngilizce-Türkçe sözlük kullanımını alışkanlık haline getirebilir.
  2- 2. Temel çeviri ilkelerini uygulayabilir.
  3-3. Bir cihazın İngilizce kullanım kılavuzunu okuyup tercüme edebilirler.
  4-4.Temel biyoloji konularında yazılmış ders materyali ve kitaplardan çeviri yapabilirler.
  5-5.Seçtikleri bir biyoloji alt başlığında İngilizce beş dakikalık bir sözlü sunum yapabilirler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler408324
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)5133
  Proje10133
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40155
  Diğer 5515
  Toplam İş Yükü(Saat)   96
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,2 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İngilizce dil özellikleri ve Türkçe dil yapısından farkları; kelime yapısı
  2 İngilizce dil özellikleri ve Türkçe dil yapısından farkları; cümle yapısı
  3 İngilizce metinlerin tercümesinde takip edilecek metotlar
  4 İngilizce metinlerden cümle tercümeleri
  5 Biyoloji laboratuarlarında kullanılan çeşitli cihazların kullanım klavuzlarının tercümesi
  6 Biyoloji laboratuarlarında takp edilen bazı deney prosüdürlerinin tercümesi
  7 Biyoloji laboratuarlarında takip edilen bazı deney prosüdürlerinin tercümesi
  8 Ara Sınav
  9 İngilizce lisans biyoloji ders kitaplarından tercüme çalısması İngilizce lisans biyoloji ders kitaplarından tercüme çalısması
  10 Temel Biyoloji konularında yazılmış İngilizce makalelerden tercüme çalısması
  11 Temel Biyoloji konularında yazılmış İngilizce makalelerden tercüme çalısması
  12 Temel Biyoloji konularında yazılmış İngilizce kitaplardan tercüme çalısması
  13 Temel Biyoloji konularında yazılmış İngilizce kitaplardan tercüme çalısması
  14 Biyoloji konularında yazılmış İngilizce kitaplardan tercüme çalısması
  15 Öğrencilerin seçecekleri bir konuda 5 dakikalık İngilizce sözlü sunum yapmaları
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yurdagül ŞİMŞEK ERŞAHİN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar İsmail Boztaş. 1998. The way to success at KPDS. Hacettepe Taş Yayınları. Ankara, Türkiye.
  Yardımcı Kitap Harper Collins. 2010. Collins COBUILD Advanced Dictionary. 10th Ed. Harper Collins Publishers, London, UK.
  Dersin Amacı İngilizce mesleki bir metnin konusunu ve ana fikrini sözlük yardımıyla anlayabilmek için gerekli temel çeviri tekniklerini öğrencilere vermektir
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. -
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. -
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. -
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. -
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. -
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. -
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 3
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 3
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. -
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 5
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. -
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. -
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 5
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster