ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Botanik BİY147 GÜZ 2+2 BD 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Botanikle ilgili terimleri ve kavramları tanımlar
  2-Bitkilerin iç yapısında bulunan organellerin yapısını ve görevlerini kavrar
  3-Bitki dokularını açıklar ve fonksiyonlarını tartışır
  4-Bitki organlarını tanımlar ve görevlerini kavrar
  5-Botanikle ilgili terimleri tartışır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 1011515
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   119
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,97 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Basit Kimyasal Bileşikler K 2: Bölüm 1
  2 Hücre ve Hücre Organelleri K 2: Bölüm 1
  3 Hücre Bölünmeleri K 2: Bölüm 1
  4 Hücre Çeperi ve Geçitler K 2: Bölüm 1
  5 Meristem Dokusunun Yapısı ve Özellikleri K 2: Bölüm 2
  6 Sürekli Dokuların Yapısı ve Özellikleri K 2: Bölüm 2
  7 İletim ve Salgı Dokusunun Yapısı ve Özellikleri K 2: Bölüm 2
  8 Ara Sınav
  9 Vejetatif Organlar K 2: Bölüm 3
  10 Kök Yapısı ve Özellikleri K 2: Bölüm 3
  11 Gövde Yapısı ve Özellikleri K 2: Bölüm3
  12 Yaprak Yapısı ve Özellikleri K 2: Bölüm 3
  13 Generatif Organlar ve Özellikleri K 2: Bölüm 3
  14 Spermatophyta (Tohumlu Bitkiler); Gymnospermae (Açık Tohumlular); Coniferae K 2: Bölüm 4
  15 Angiospermae (Kapalı Tohumlular); Monokotiledonlar-Dikotiledonlar K 2: Bölüm 4
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Melda DÖLARSLAN
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Melda Dölarslan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Akman, Y., 2005. Bitki Biyolojisine Giriş-Botanik, Palme Yayınları, Ankara 2. Bozcuk, S., 2011. Genel Botanik, Hatiboğlu Yayınları, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bitkilerin yapı taşı olan hücreyi ve içindeki kimyasal maddeleri organellerin fonksiyonlarını, doku ve organların yapısını-fonksiyonlarını aynı zamanda bitkilerin sınıflandırılmasını öğretmektir.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 3
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 4
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 3
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 3
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 2
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 2
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. -
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. -
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster