ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Deney Hayvanları I BİY319 GÜZ 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Deney hayvanları ile ilgili ulusal mevzuatı kavrar
  2-Deney hayvanlarının tesislerinin ruhsatlandırılması koşullarını öğrenir
  3-Deney hayvanları etik kural çalışması ve prensiplerini anlar
  4-Deney hayvanları kullanımı Sertifikalandırma Eğitimini öğrenir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje1011515
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   169
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,63 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Deney Hayvanları: Tarihçe
  2 Ülkemizde, Deney Hayvanlarının Kullanımı
  3 Deney Hayvanları İle İlgili Ulusal Mevzuat
  4 Deney hayvanlarının tesislerinin ruhsatlandırılması: Fare ?rat
  5 Deney hayvanlarının tesislerinin ruhsatlandırılması: Kobay- tavşan
  6 Biyolojik araştırmalarda Deney Hayvanları kullanımının Ana İlkeleri
  7 Hayvan deneylerini Uygulama Sırasında Dikkate alınacak temel ilkeler
  8 Ara Sınav
  9 Hayvan etik kurul çalışmaları
  10 Ülkemizde deney hayvanları etik kurullarıyla ilgili gelişmeler
  11 Deney hayvanları kullanımı Sertifika Eğitimi
  12 Önemli Bilimsel Proje Oluşturmada Dikkat Edilecek
  13 Etik Kurul Başvuru Formu Düzenlenmesi
  14 Protokolü etik kurul önerisi hazırlama: Test
  15 Protokolü etik kurul önerisi hazırlama: Araştırma
  Ön Koşul YOK
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Özcan ÖZKAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Poyraz, Ö. 2000. Laboratuvar Hayvanları Bilimi. Kardelen Ofset Yayınevi,435 s., Ankara. 2. Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik. 2014. Web sitesi. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140215-6.htm. Erişim Tarihi: 011.8.2016. 3. FELASA Yayınları. Web sitesi. http://www.felasa.eu/recommendations. Erişim Tarihi: 011.8.2016.
  Yardımcı Kitap 1. Berrak, Ç. Yeğen, Gören, M. Z. 2005. Biyomedikal Araştırmalarda Deney Hayvanı "Temel Bilgiler ve Etik İlkeler". 1. Baskı., Yüce Yayımları,148s., Istanbul. 2. Dikmen, S., Petek , M., Oğan, M., Onbaşılar, E. 2011. Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Sağlığı. Dikmen S (ed). 1. Baskı., Anadolu Üniversitesi Yayınları, 156s., Eskişehir.
  Dersin Amacı Ulusal mevzuat kapsamında, mevzuat, etik kurul ilkeleri ve başvuru ile deney hayvanları tesislerinin ruhsatlandırması ve deney hayvanları kullanım belgesi hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği Deney Hayvanları: Tarihçe Ülkemizde, Deney Hayvanlarının Kullanımı Deney Hayvanları İle İlgili Ulusal Mevzuat Deney hayvanlarının tesislerinin ruhsatlandırılması: Fare ?rat Deney hayvanlarının tesislerinin ruhsatlandırılması: Kobay- tavşan Biyolojik araştırmalarda Deney Hayvanları kullanımının Ana İlkeleri Hayvan deneylerini Uygulama Sırasında Dikkate alınacak temel ilkeler Hayvan etik kurul çalışmaları Ülkemizde deney hayvanları etik kurullarıyla ilgili gelişmeler Deney hayvanları kullanımı Sertifika Eğitimi Önemli Bilimsel Proje Oluşturmada Dikkat Edilecek Etik Kurul Başvuru Formu Düzenlenmesi Protokolü etik kurul önerisi hazırlama: Test Protokolü etik kurul önerisi hazırlama: Araştırma
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. -
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 5
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 5
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. -
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 5
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 5
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 5
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 5
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 5
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 5
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 5
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster