ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Deney Hayvanları II BİY328 BAHAR 3+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Deney hayvanları biyolojik özellikleri kavrar
  2-Deney hayvanlarının kullanım alanları anlar
  3-Deney Hayvanları beslenmesi ve bakımı öğrenir
  4-Deney Hayvanları Refahını kavrar
  5-Deney hayvanları hastalıklarını bilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje1011515
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   169
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,63 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Deney hayvanları biyolojik özellikleri: Fare
  2 Deney hayvanları biyolojik özellikleri: Rat
  3 Deney hayvanları biyolojik özellikleri: Kobay
  4 Deney hayvanları biyolojik özellikleri: Tavşan
  5 Deney hayvanlarının bakım ve beslenmesi: Fare ve rat
  6 Deney hayvanlarının bakım ve beslenmesi: Kobay Tavşan
  7 Deney hayvanları anatomisi
  8 Ara Sınav
  9 Deney hayvanları hastalıkları: Fare ve rat
  10 Deney hayvanları hastalıkları: Kobay tavşan
  11 Deney hayvanı refahı
  12 Deney hayvanı üretim teknikleri
  13 Deney hayvanları mikrobiyolojik sınıflandırma
  14 SPF üretimi
  15 Deney hayvanı insancıl son nokta
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Özcan ÖZKAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Poyraz, Ö. 2000. Laboratuvar Hayvanları Bilimi. Kardelen Ofset Yayınevi,435 s., Ankara. 2. Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik. 2014. Web sitesi. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140215-6.htm. Erişim Tarihi: 011.8.2016. 3. FELASA Yayınları. Web sitesi. http://www.felasa.eu/recommendations. Erişim Tarihi: 011.8.2016.
  Yardımcı Kitap 1. Berrak, Ç. Yeğen, Gören, M. Z. 2005. Biyomedikal Araştırmalarda Deney Hayvanı "Temel Bilgiler ve Etik İlkeler". 1. Baskı., Yüce Yayımları,148s., Istanbul. 2. Dikmen, S., Petek , M., Oğan, M., Onbaşılar, E. 2011. Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Sağlığı. Dikmen S (ed). 1. Baskı., Anadolu Üniversitesi Yayınları, 156s., Eskişehir.
  Dersin Amacı Çeşitli deney hayvanlarının biyolojik özellikleri, beslenmesi, bakımı, kullanım alanları, bilimsel çalışmalarda kullanım yöntemleri hakkında bilgi sağlar
  Dersin İçeriği Deney hayvanları biyolojik özellikleri: Fare Deney hayvanları biyolojik özellikleri: Rat Deney hayvanları biyolojik özellikleri: Kobay Deney hayvanları biyolojik özellikleri: Tavşan Deney hayvanlarının bakım ve beslenmesi: Fare ve rat Deney hayvanlarının bakım ve beslenmesi: Kobay Tavşan Deney Hayvanları Anatomisi Deney Hayvanları Hastalıkları: Fare ve rat Deney Hayvanları Hastalıkları: Kobay Tavşan Deney Hayvanı Refahı Deney Hayvanı Üretim Teknikleri Deney Hayvanları Mikrobiyolojik Sınıflandırma SPF üretimi Deney Hayvanı İnsancıl Son nokta
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 5
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 5
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 5
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 5
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 5
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 5
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. -
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 5
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. -
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 5
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. -
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. -
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster