ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Deney Hayvanları III BİY427 GÜZ 2+4 S 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Deney hayvanları tutma tekniğini kavrar
  2-Deney Hayvanları cinsiyet ayrımı anlar
  3-Deney Hayvanları Kimliklendirilmesini tanımlar.
  4-Deney hayvanları kan alma tekniğini kavrar
  5-Deney hayvanları enjeksiyon tekniğini kavrar.
  6-Deney hayvanları anestezi tekniği tarif eder.
  7-Deney Hayvanları Örnek almayı tanımlar.
  8-Deney hayvanları ötenazi tekniğini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14684
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012020
  Proje0000
  Laboratuar 3014684
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   246
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8,2 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Deney hayvanları tutma tekniği: Fare ve rat
  2 Deney hayvanları tutma tekniği: Kobay
  3 Deney hayvanları tutma tekniği: Tavşan
  4 Deney Hayvanları cinsiyet ayrımı: Fare ve rat
  5 Deney Hayvanları cinsiyet ayrımı: Kobay ve tavşan
  6 Deney Hayvanı Kimliklendirme
  7 Deney hayvanları kan alma tekniği: Fare ve rat
  8 Ara Sınav
  9 Deney hayvanları kan alma tekniği: Kobay ve tavşan
  10 Deney hayvanları enjeksiyon tekniği: Fare ve rat
  11 Deney hayvanları enjeksiyon tekniği: Kobay ve tavşan
  12 Deney hayvanları anestezi tekniği: Fare ve rat
  13 Deney hayvanları anestezi tekniği: Kobay ve tavşan
  14 Deney Hayvanı örnek alma ve ötenazi: Fare ve rat
  15 Deney Hayvanı örnek alma ve ötenazi: Kobay ve tavşan
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Özcan ÖZKAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Poyraz, Ö. 2000. Laboratuvar Hayvanları Bilimi. Kardelen Ofset Yayınevi,435 s., Ankara. 2. Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik. 2014. Web sitesi. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140215-6.htm. Erişim Tarihi: 011.8.2016. 3. FELASA Yayınları. Web sitesi. http://www.felasa.eu/recommendations. Erişim Tarihi: 011.8.2016.
  Yardımcı Kitap 1. Berrak, Ç. Yeğen, Gören, M. Z. 2005. Biyomedikal Araştırmalarda Deney Hayvanı "Temel Bilgiler ve Etik İlkeler". 1. Baskı., Yüce Yayımları,148s., Istanbul. 2. Dikmen, S., Petek , M., Oğan, M., Onbaşılar, E. 2011. Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Sağlığı. Dikmen S (ed). 1. Baskı., Anadolu Üniversitesi Yayınları, 156s., Eskişehir.
  Dersin Amacı Çeşitli deney hayvanlarında kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazanmayı sağlar
  Dersin İçeriği Deney hayvanları tutma tekniği: Fare ve rat Deney hayvanları tutma tekniği: Kobay Deney hayvanları tutma tekniği: Tavşan Deney Hayvanları cinsiyet ayrımı: Fare ve rat Deney Hayvanları cinsiyet ayrımı: Kobay ve tavşan Deney Hayvanı Kimliklendirme Deney hayvanları kan alma tekniği: Fare ve rat Deney hayvanları kan alma tekniği: Kobay ve tavşan Deney hayvanları enjeksiyon tekniği: Fare ve rat Deney hayvanları enjeksiyon tekniği: Kobay ve tavşan Deney hayvanları anestezi tekniği: Fare ve rat Deney hayvanları anestezi tekniği: Kobay ve tavşan Deney Hayvanı örnek alma ve ötenazi: Fare ve rat Deney Hayvanı örnek alma ve ötenazi: Kobay ve tavşan
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 2
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 5
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. -
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 5
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 5
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 5
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. -
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 1
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster