ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tıbbi Atık Yönetimi I BİY437 GÜZ 4+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ulusal Mevzuatı inceler ve yorumlamayı kavrar.
  2-Tıbbi atık yönetim kurallarını açıklar.
  3-Tıbbi Atık Yönetim Planını açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler1021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje1011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   192
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,4 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tıbbi Atık Yönetimine Giriş
  2 Tıbbi Atık Yönetiminin Genel İlkeleri
  3 Tıbbi Atık Hakkında Ulusal Mevzuata giriş
  4 Tıbbi Atık Hakkında Ulusal Mevzuattaki temel ilkeler
  5 Tıbbi Atık Kavramı ve Kaynakları
  6 Tıbbi Atık Bileşimi ve Atık Türleri
  7 Tıbbi Atık Yönetim Planı hazırlama
  8 Ara Sınav
  9 Tıbbi Atık Yönetim Planı uyglama
  10 Tıbbi Atıkların Toplanması
  11 Tıbbi Atıkların Taşınması
  12 Tıbbi Atıkların Depolanması
  13 Personel Koruyucu Önlemler
  14 Tıbbi Atık Yönetimine Giriş
  15 Tıbbi Atık Yönetiminin Genel İlkeleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Özcan ÖZKAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Resmi Gazete. 2014. Tıbbi Atıkların Kontrolüne Dair Yönetmelik. Web sitesi. https://www.csb.gov.tr/db/cygm/.../TibbiAtiklarınKontroluYonetmeligi.pdf. Erişim Tarihi: 01.10.2016.
  Yardımcı Kitap 1. Güvenli Tıbbi Atık Yönetimi. 2008. Web sitesi. http://www.cygm.gov.tr/CYGM/Files/yayinlar/kitap/tibbiatikklavuz.pdf. Erişim Tarihi: 01.10.2016. 2. Tıbbi Atık Sorunu. 2011. Web sitesi. megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller.../Tıbbi%20Atık%20Sorunu.pdf Erişim Tarihi: 01.10.2016. 3. THSK laboratuvar Güvenliği El kitabı. 2014. Web sitesi. http://mikrobiyoloji.thsk.saglik.gov.tr/laboratuvar-guvenligi.html. Tarihi: 01.10.2016
  Dersin Amacı Ulusal Mevzuat kapsamında; Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması ve bertaraf sahasına taşınması aşamalarında uyulacak kurallar ve dikkat edilmesi gereken hususlar, Tıbbi Atık Yönetim Planı hazırlanması, Tıbbi atıkların yarattığı sağlık riskleri ve neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar, Kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirleri, İçeren bir eğitim programına tabi tutularak tıbbi atıklara ilişkin sağlık, güvenlik ve çevre konularındaki duyarlılığı öğretmeyi amaçlar.
  Dersin İçeriği Tıbbi Atık Yönetimine Giriş Tıbbi Atık Yönetiminin Genel İlkeleri Tıbbi Atık Hakkında Ulusal Mevzuata giriş Tıbbi Atık Hakkında Ulusal Mevzuattaki temel ilkeler Tıbbi Atık Kavramı ve Kaynakları Tıbbi Atık Bileşimi ve Atık Türleri Tıbbi Atık Yönetim Planı hazırlama Tıbbi Atık Yönetim Planı uyglama Tıbbi Atıkların Toplanması Tıbbi Atıkların Taşınması Tıbbi Atıkların Depolanması Personel Koruyucu Önlemler Tıbbi Atık Yönetimine Giriş Tıbbi Atık Yönetiminin Genel İlkeleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 5
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. -
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 5
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. -
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. -
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. -
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. -
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. -
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 5
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. -
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 5
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. -
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster