ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tıbbi Atık Yönetimi II BİY444 BAHAR 4+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ulusal mevzuatı açıklar.
  2-Tıbbi Atık Yönetim Planını tanımlar.
  3-Tıbbi Atık Yönetim Planı açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler1021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje1011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   192
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,4 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Atık Yönetimine Genel bakış
  2 Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Atık Yönetiminde temel prensipler
  3 Tıbbi Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat kapsamında Sağlık Kuruluşları
  4 Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Atık Yönetimi Planı
  5 Tıbbi Atıkların Toplanması ve Taşınması
  6 Sağlık Personelin Kişisel Koruyucu Önlemler
  7 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
  8 Ara Sınav
  9 Tıbbi Atık Yönetimindeki Sık Karşılaşılan sorunların tespiti
  10 Tıbbi Atık Yönetimindeki Sık Karşılaşılan sorunlarına genel bakış
  11 Tıbbi Atık Yönetimindeki Sık Karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları
  12 Tıbbi Atık Yönetimi Uygulamasında imha tesisleri genel özellikleri
  13 Tıbbi Atık Yönetimi Uygulama imha tesislerin ruhsatlandırılması
  14 Tıbbi Atık Yönetimi Uygulamasındaki esasların özeti
  15 Tıbbi Atık Yönetimi Uygulamasındaki riskler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Özcan ÖZKAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Tıbbi Atıkların Kontrolüne Dair Yönetmelik, 21/03/2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmi Gazete, Çevre Bakanlığından
  Yardımcı Kitap 1. Güvenli Tıbbi Atık Yönetimi, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Bakanlığı Mayıs 2008. 2. Tıbbi Atık Sorunu. MEB Yayınları 2011. 3. THSK laboratuvar Güvenliği El kitabı 2015
  Dersin Amacı Ulusal Mevzuat kapsamında; Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, geçici depolanması ve bertaraf sahasına taşınması aşamalarında uyulacak kurallar ve dikkat edilmesi gereken hususlar, Tıbbi Atık Yönetim Planı hazırlanması, Tıbbi atıkların yarattığı sağlık riskleri ve neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar, Kaza veya yaralanma anında alınacak tedbirleri, İçeren bir eğitim programına tabi tutularak tıbbi atıklara ilişkin sağlık, güvenlik ve çevre konularındaki duyarlılığı öğretmeyi amaçlar.
  Dersin İçeriği Sağlık Tesislerinde Tıbbi Atık Yönetimine Genel Bakış Sağlık Kurumlarında Tıbbi Atık Yönetiminde Temel İlkeler Tıbbi Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat Kapsamındaki Sağlık Kurumları Sağlık Kurumlarında Tıbbi Atık Yönetim Planı Tıbbi Atıkların Toplanması ve Taşınması Sağlık Personelinin Kişisel Koruma Önlemleri Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Tıbbi Atık Yönetiminde Ortak Sorunların Belirlenmesi Tıbbi Atık Yönetiminde Ortak Sorunlara Genel Bakış Tıbbi Atık Yönetiminde Ortak Sorunlar ve Çözümler Tıbbi Atık Yönetimi Uygulamasındaki bertaraf tesislerinin genel özellikleri Tıbbi Atık Yönetiminin Lisanslanması Uygulama imha tesisleri Tıbbi Atık Yönetim Uygulamasının Özeti Tıbbi Atık Yönetiminde Riskler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. -
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. -
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 5
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. -
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. -
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. -
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. -
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. -
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. -
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 5
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. -
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster