ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri II BİY324 BAHAR 4+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Laboratuarda test verilerinin kalitesini ve güvenilirliğini tanımlama becerisi kazanır.
  2-Laboratuarlarda zaman, para, kaynaklar ve hayvan tasarrufunu değerlendirmeyi öğrenir
  3- Laboratuarda standart çalışma yöntemlerini kavrar ve uygular.
  4- Laboratuar testlerinde İyi Laboratuar Uygulamalarını tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler1021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje1011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   192
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,4 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çalışma Yürütücüsü görev ve sorumlulukları
  2 İyi Laboratuvar Uygulamaları İlkelerinde dokümantasyona giriş
  3 İyi Laboratuvar Uygulamaları İlkelerinde dokümantasyonu hazırlama tekniği
  4 Standart Prosedür Yazım Kuralları ve uygulamasına giriş
  5 Standart Prosedür Yazım Kuralları ve uygulama tekniği
  6 Standart Prosedür Yazım Kuralları ve uygulaması
  7 Test Biriminin Organizasyonu ve Personel Özellikleri ve Uygulaması
  8 Ara Sınav
  9 Çalışma Planı ve hazırlanması esasları
  10 Çalışma Planı ve hazırlanması ve uygulanması
  11 Final Raporu ve Hazırlanması
  12 İyi Laboratuvar Uygulamaları Denetim uygulamasında dikkat edilecek hususlar
  13 İyi Laboratuvar Uygulamaları Denetim uygulaması
  14 İyi Laboratuvar Uygulamaları çalışma incelenmesi dikkat edilecek hususlar
  15 İyi Laboratuvar Uygulamaları çalışma incelenmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Özcan Özkan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Resmi Gazete. 2002. Çevre Bakanlığı: İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarlarının Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik. 2. OECD SERIES. 2016. Principles of Good Laboratory Practice (GLP) and Compliance Monitoring. Web sitesi. http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/oecdseriesonprinciplesofgoodlaboratorypracticeglpandcompliancemonitoring.htm Erişim Tarihi: 01.10.2016
  Yardımcı Kitap 1. R. Selvakumar. Good Laboratory Practices, Ind J Clin Biochem (July-Sept 2010) 25(3):221 224. 2. Ezzelle et al. Guidelines on Good Clinical Laboratory Practice:Bridging Operations between Research and Clinical Research Laboratories, J Pharm Biomed Anal 2008 January 7; 46(1): 18 29
  Dersin Amacı İyi Laboratuvar Uygulamaları İlkelerin amacı, laboratuardaki test verilerinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, laboratuardaki zaman, para, kaynak ve hayvan tasarrufu ile laboratuardaki standart çalışma yöntemlerini ve uygulamalarını öğrenmektir.
  Dersin İçeriği Yöneticinin görev ve sorumlulukları İyi Laboratuvar Uygulama Prensipleri Dokümantasyon prensipleri İyi Laboratuvar Uygulamasında Dokümantasyonun hazırlanma esasları Standart Prosedür Yazım Kuralları ve Uygulama Standart Prosedür Yazma Kuralları ve Uygulama Tekniği Standart Prosedür Yazma Kuralları ve Başvuru Test Biriminin Uygulanması ve organizasyon ve personel özellikleri İş Planı ve Hazırlık İlkeleri İş Planı, hazırlanması ve uygulanması Final Rapor ve Hazırlık İyi Laboratuvar Uygulaması Denetim uygulaması İyi Laboratuvar Uygulamalarının İncelenmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 5
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. -
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 5
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. -
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. -
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. -
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. -
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. -
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. -
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. -
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 5
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. -
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster