ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  TIBBİ GENETİK BİY409 GÜZ 3+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Genlerin ve kromozomların yapı ve işlevlerini açıklar.
  2-İnsanda kalıtım ve kalıtsal hastalıkların temellerini tartışır.
  3-Kişiselleştirilmiş ilaçları özetler.
  4-Genetik hastalıklar ve danışmanlık konusunda bilgi verir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   139
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,63 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hücre yapısı ve organizasyonu
  2 Genlerin ve kromozomların yapı ve işlevleri
  3 Genetik varyasyon
  4 Otozomal dominant ve resesif kalıtım
  5 X?e bağlı ve kalıtım ve kalıtımın geleneksel olmayan tipleri
  6 Klinik sitogenetik, insan hastalıklarının kromozomal temeli
  7 Biyokimyasal genetik, metabolizma bozuklukları
  8 Ara Sınav
  9 Gen haritalama ve identifikasyon
  10 İmmünogenetik
  11 Gelişim ve kanser genetiği
  12 Çok faktörlü kalıtım ve yaygın hastalıklar
  13 Genetik testler ve gen terapisi
  14 Genomik ve kişiselleştirilmiş ilaçlar
  15 Genetik hastalıklar ve genetik danışma
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doktor Öğretim Üyesi Filiz Sarıkaya Pekacar
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Kasap, H., Kasap, M., Demirhan, O., Alptekin, D., Lüleyap, Ü., Pazarbaşı, A., Güzel, İ. 2009. Tıbbi Biyoloji ve Genetik. Nobel Kitabevi Jorde, L., Carey, J., Bamshad, M. 2010. Medical Genetics (4th Edition). Elsevier.
  Yardımcı Kitap McInnes, R. R., Willard, H. F., Nussbaum, R. L. 2005. Thompson&Thompson Tıbbi Genetik, Çeviri: Komisyon. Güneş Tıp Kitabevi.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, insanda kalıtım ve kalıtsal hastalıkların temelleri, gen haritalama, kişiselleştirilmiş ilaçlar ve genetik danışma konularında öğrencilerin bilgi düzeyini artırmaktır.
  Dersin İçeriği Hücresel organizasyon, insanda kalıtım tipleri, genetik varyasyon, sitogenetik, genetik hastalıklar, metabolizma hastalıkları, immünogenetik, genomik ve kişiselleştirilmiş ilaçlar, genetik testler ve danışma.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 3
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 4
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. -
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 3
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. -
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. -
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 4
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster