ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  NANOBİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ BİY329 GÜZ 4+0 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Nanobiyoteknolojinin genel çerçevesini tanımlar
  2-Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirir
  3-Biyomedikal materyaller ve nanotıp yaklaşımını yorumlar
  4-Disiplinlerarası düşünme kabiliyeti geliştirir ve nanobilim alanında yapılan çalışmaları yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje1012525
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 1011212
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Nanoteknolojiye giriş
  2 Nanobiyoteknoloji
  3 Nanomateryallerin sentezi-Nanofabrikasyon
  4 Nanobiyoteknolojide kullanılan cihazlar
  5 Nanobiyoteknoloji uygulama alanları-1
  6 Nanobiyoteknoloji uygulama alanları-2
  7 Karbon nanomalzemeler
  8 Ara Sınav
  9 Metal nanoparçacıklar
  10 Floresan ve manyetik nanoparçacıklar
  11 Nano-biyosensörler
  12 Nanoteknoloji ve çevre
  13 Nanotoksikoloji
  14 Öğrenci sunumları (1)
  15 Öğrenci sunumları (2)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Arş.Gör.Dr. Dilek ÇAM
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Niemeyer, CM., Mirkin, CA. 2004. Nanobiotechnology, concepts, applications and perspectives. WILEY-VCH. 2. Papazoglou, ES., Parthasarathy, A.2007. BioNanotechnology. Morgan& Claypool Publishers
  Yardımcı Kitap 1. Guler, MÖ., Tekinay, AB. 2016. Terapötik Nanomateryaller, WILEY 2. Köseoğlu, R., Köksal, F. 2014. Nanobilim ve Nanoteknoloji, Nobel Akademik Yayıncılık 3. Reisner, DE. 2008. Bionanotechnology, CRC Press3.
  Dersin Amacı Nanobilim, nanoteknoloji ve nanobiyoteknoloji kavramlarını tanıtmak, nanoteknolojik ürünler ve kullanım alanlarını kavratmak, mesleki alanlarda nanobiyoteknolojik gelişmelerin araştırılmasını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Nanobiyoteknoloji ve uygulama alanları, nanomateryaller, nanotoksisite ve biyosensörler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. -
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. -
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. -
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 2
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. -
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 4
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 3
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 3
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. -
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 4
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster