ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Moleküler Terminoloji BİY215 GÜZ 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Moleküler biyolojideki temel kavramları ve terimleri tanımlar.
  2-Moleküler biyoloji ve genetiğin başlıca çalışma alanlarını yorumlar.
  3-Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki güncel konuları özetler.
  4-Genlerin ve kromozomların yapı ve işlevlerini kategorize eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   130
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,33 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Moleküler biyoloji ve genetikte sık karşılaşılan terimler I
  2 Moleküler biyoloji ve genetikte sık karşılaşılan terimler II
  3 DNA?nın genel özellikleri
  4 RNA?nın genel özellikleri
  5 Proteinlerin genel özellikleri
  6 Prokaryotlarda genom organizasyonu ile ilgili temel kavramlar
  7 Ökaryotlarda genom organizasyonu ile ilgili temel kavramlar
  8 Ara Sınav
  9 Prokaryotlarda gen anlatımı ile ilgili temel kavramlar
  10 Ökaryotlarda gen anlatımı ile ilgili temel kavramlar
  11 Prokaryotlarda protein sentezi ile ilgili temel kavramlar
  12 Ökaryotlarda protein sentezi ile ilgili temel kavramlar
  13 Kromozom yapı ve işlevleri ile ilgili temel kavramlar
  14 Mutasyon ve rekombinasyon nedir?
  15 Rekombinant DNA teknolojisi kavramı
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Filiz SARIKAYA PEKACAR
  Dersi Verenler

  1-)Dr.arş.gör.(öyp) Bircan Taşkıran

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Alberts B., Johnson A., (2008) Hücrenin Moleküler Biyolojisi, Dördüncü Baskı, Tüba, Ankara
  Yardımcı Kitap Watson J. ve diğerleri, (2008) Molecular Biology of the Gene, 6th edition, Pearson
  Dersin Amacı Moleküler biyoloji ve moleküler genetik alanındaki temel kavramları ve bilgileri öğretmek.
  Dersin İçeriği Moleküler biyoloji ve genetikte sık karşılaşılan terimler I Moleküler biyoloji ve genetikte sık karşılaşılan terimler II DNA?nın genel özellikleri RNA?nın genel özellikleri Proteinlerin genel özellikleri Prokaryotlarda genom organizasyonu ile ilgili temel kavramlar Ökaryotlarda genom organizasyonu ile ilgili temel kavramlar Prokaryotlarda gen anlatımı ile ilgili temel kavramlar Ökaryotlarda gen anlatımı ile ilgili temel kavramlar Prokaryotlarda protein sentezi ile ilgili temel kavramlar Ökaryotlarda protein sentezi ile ilgili temel kavramlar Kromozom yapı ve işlevleri ile ilgili temel kavramlar Mutasyon ve rekombinasyon nedir? Rekombinant DNA teknolojisi kavramı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 3
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. -
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. -
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. -
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 3
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. -
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 3
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. -
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 3
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster