ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Biyosensörler BİY450 BAHAR 3+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-En genel sensör ilkelerini tanımlar
  2-Biyosensör tasarımı ve yöntemleri karşılaştırır
  3-Bu alandaki ulusal ve uluslararası bilgileri takip eder, yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler1012525
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   155
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,17 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sensör-biyosensör kavramı, tarihçesi
  2 Biyosensörlerin sınıflandırılması
  3 Biyoreseptörler-Antikorlar
  4 Biyoreseptörler-Nükleik asitler
  5 Biyoreseptörler-Aptamerler
  6 Biyoteknoloji ve Biyosensörler
  7 İmmunolojik biyosensörler
  8 Ara Sınav
  9 Enzimatik biyosensörler
  10 Mikroakışkan sensörler
  11 Nanobiyosensörler-I
  12 Nanobiyosensörler-II
  13 Biyosensörlerin tıp alanında uygulamaları
  14 Biyosensörlerin gıda alanında uygulamaları
  15 Biyosensörlerin çevre alanında uygulamaları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Araş.Gör. Dr. Dilek ÇAM
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Cooper J, Cass T. 2004. ?Biosensors.? Oxford University Pres. 2. Gizeli E, Lowe CR. 2002. ?Biomolecular sensors.? Taylor and Francis Inc. 3. Telefoncu(Ed.) A. 1999. ?Biyosensorler.? Ege University Press,
  Yardımcı Kitap 1. Mulchandani A, Rogers KR. (1998). ?Enzyme and Microbial Biosensors.? Humana Press Inclined.
  Dersin Amacı Biyosensörler, biyosensörlerin temel prensipleri ve kullanım alanlarına ilişkin temel ilkelerin öğrenilmesini sağlamaktır
  Dersin İçeriği Biyosensörlerln temel prensipleri, çalışma mekanizmaları ve kullanılan moleküller
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. -
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. -
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. -
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 4
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. -
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 4
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 3
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 3
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 4
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster