ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Histokimyasal Boyama Teknikleri BİY442 BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Alanında yeni teknikler kazanır ve uygular.
  2-Laboratuvar deneyimi kazanır.
  3-Hücre yapısını kavrar ve alanında kullanır.
  4-Etik değerleri edinir ve dikkat eder.
  5-Histokimyasal boyaları alanında kullanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   92
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,07 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel preparasyon teknikleri
  2 Histokimyasal boyama tekniklerinin kullanım amaçları ve özellikleri.
  3 Kan ve smear örnekleri için boyama metotları
  4 Kesitlerde yaygın kullanılan boyama işlemleri
  5 Karbohidratlar ve mukopolisakkaritlerin boyanması
  6 Bağ dokusu elemanlarının boyanması
  7 Sitoplazma, çekirdek kısımlarının, bazal laminanın boyanması
  8 Ara Sınav
  9 Sinir hücreleri ve sinirlerin boyanması
  10 Pigmentlerin boyanması
  11 Metallerin boyanması
  12 Lipitlerin boyanması
  13 Proteinlerin boyanması
  14 Özel hücrelerin boyanması
  15 Genel değerlendirme ve öğrenim çıktılarının test edilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi İlkay ÇORAK ÖCAL
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Irmak POLAT
  Kaynaklar Kiernan, J.A., 2008. Histological and Histochemical Methods: Theory and Practice. Scion Publishing Limited
  Yardımcı Kitap Ozban, N., Özmutlu, Ö. (1994). Mikropreparasyon Yöntemleri. İstanbul Üniversitesi. Demir, R. (2001). Histolojik boyama teknikleri. Palme Yayıncılık ISBN: 975 ? 7477-91-5, 320 pages
  Dersin Amacı Farklı doku ve yapıların preparasyonunda histokimyasal boyama tekniklerini öğrenebilmesi ve uygulayabilmesini sağlamaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 3
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 3
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 2
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 5
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. -
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 4
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 3
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 4
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster