ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  MATEMATİK II MAT162 BAHAR 2+2 Fak./ Üni. BD 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uses the graphs of functions
  2-Solves optimization problems
  3-Calculates indefinite and definite integrals of a function of a single variable, area and volume with definite integral
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   137
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,57 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ortalama değer teoremi, artan-azalan fonksiyonlar K2, Bölüm 4
  2 Ekstremum değerler ve birinci türev testi K2, Bölüm 4
  3 Konkavlık ve büküm noktası, ikinci türev testi K2, Bölüm 4
  4 L`Hospital kuralı K2, Bölüm 4
  5 Asimptotlar ve grafik çizimleri K2, Bölüm 4
  6 Optimizasyon problemleri, bağıl oranlar K2, Bölüm 4
  7 Belirsiz integral ve temel integral formülleri K2, Bölüm 5
  8 Ara Sınav
  9 Belirsiz integral bulma yöntemleri, değişken değiştirme yöntemi K2, Bölüm 5
  10 Kısmi integrasyon ve basit kesirlerine ayırma yöntemleri K2, Bölüm 5
  11 Belirli integral ve özellikleri, integral için ortalama değer teoremi K2, Bölüm 6
  12 Eğri altında kalan alan K2, Bölüm 7
  13 Dönel cisimlerin hacimleri K2, Bölüm 7
  14 Çok değişkenli fonksiyonlar Ders Notları
  15 Kısmi türevler Ders Notları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Associate Prof. Dr. Gonca DURMAZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1) Lecture notes 2) Genel Matematik, Prof. Dr. Mustafa Balcı, Palme Yayıncılık, 2016. 3) Temel Matematik, Doç.Dr.Basri Çelik, Prof.Dr.İsmail Naci Cangül, Yrd.Doç.Dr.Nisa Çelik, Doç.Dr.Osman Bizim, Doç.Dr.Metin Öztürk, Dora Basım-Yayın, 2010
  Yardımcı Kitap 1) Calculus and its applications 10th Ed., M.L.Bittinger, D.J.Ellenbogen, S.A.Surgent, Addison-Wesley, 2012 2) Thomas Calculus 11th Ed., G.Thomas, M.Weir, J.Hass, F.Giordano, Pearson, 2004 3) Schaum`s Outline of Theory and Problems ofDifferential and İntegral Calculus, F.Ayres, E.Mendelson, McGraw Hill, 1990
  Dersin Amacı Teaches the basic mathematical notions and subjects that are necessary for a student to solve the mathematical problems of his area
  Dersin İçeriği Mean value theorem, increasing and decreasing functions, Extremum values, first derivative test, concavity and inflection points, second derivative test, L`hospital rule, Asymptotes and sketching graphs, Optimization problems, related rates, indefinite integral, basic integral formulas, technics for computing indefinite integrals, integration by changing variables, integration by parts, integrals of rational functions, the definite integral and its properties, Mean value theorem for integrals, area under the curves, volumes of solids of revolution, Functions in multivariables, partial dervatives.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematiğin temel alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakim olma 3
  2 Soyut düşünebilme yeteneğine sahip olma -
  3 Edindiği matematiksel bilgiyi, karşılaştığı problemi tanımlama, analiz etme ve çözüm aşamalarına ayırma sürecinde kullanabilme 4
  4 Matematiksel kazanımlarını farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve gerçek yaşamda uygulayabilme -
  5 Matematik bilgisi gerektiren bir problem veya projede bağımsız çalışma yeterliliğine sahip olma 4
  6 Ulusal veya uluslar arası ekiplerde uyumlu ve etkin bir şekilde çalışabilme ve sorumluluk alabilme -
  7 Matematiğin farklı alanlarından edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve ilerletme becerilerine sahip olma -
  8 Karşılaştığı problemin ne tür bilgi öğrenimi gerektirdiğini belirleyebilme ve bu bilgiyi öğrenme sürecini yönlendirebilme -
  9 Bilimsel birikimin zaman içinde geliştiğini gözlemleyerek, sürekli öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu içselleştirme -
  10 Matematik ile ilgili konularda düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm önerilerini, uzman olan veya olmayan paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilme -
  11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile proje üretebilme ve etkinlikler düzenleyebilme -
  12 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi`nde kullanarak matematik alanındaki yayınları takip edebilme ve meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunabilme -
  13 Matematiksel problemlerin çözümü, fikir ve sonuçların aktarılması için gerekli bilgisayar yazılımlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme -
  14 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme bilincine sahip olma -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster