ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kimya KİM161 GÜZ-BAHAR 5+0 Fak./ Üni. BD 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kimyanın temel kanunlarını, atomun yapısına ait kuramları, tanımlar.
  2-Kimyasal tepkimelerin stokiyometrisini, enerji, entalpi ve ısı özelliklerini tanımlar.
  3-Kimyanın temel kanunlarının ve kuramlarının, kimyasal olaylardaki işleyişini açıklar.
  4-Karşılaştığı kimyasal olayları, kimyanın temel kanunlarına uygular ve yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler10000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   157
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,23 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Maddenin Özellikleri ve Ölçümü K1: Ders Notları K2: Bölüm 1
  2 Atomlar ve Atom Kuramı K1: Ders Notları K2: Bölüm 2
  3 Kimyasal Bileşikler K1: Ders Notları K2: Bölüm 3
  4 Kimyasal Tepkimeler Kimyasal Tepkimeler ve Hesaplamalar K1: Ders Notları K2: Bölüm 4
  5 Gazlar K1: Ders Notları K2: Bölüm 6
  6 Termokimya K1: Ders Notları K2: Bölüm 7
  7 Atomun Elektron Yapısı K1: Ders Notları K2: Bölüm 9
  8 Ara Sınav
  9 Periyodik Çizelge ve Bazı Atom Özellikleri K1: Ders Notları K2: Bölüm 10
  10 Kimyasal Bağlar K1: Ders Notları K2: Bölüm 11 K3: Bölüm 12
  11 Sıvılar, Katılar ve Moleküller Arası Bağlar K1: Ders Notları K2: Bölüm 13
  12 Çözeltiler ve Fiziksel Özellikler K1: Ders Notları K2: Bölüm 14
  13 Kimyasal Denge K1: Ders Notları K2: Bölüm 14
  14 Asitler ve Bazlar K1: Ders Notları K2: Bölüm 15
  15 Termodinamik K1: Ders Notları K2: Bölüm 17
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Ali KARAİPEKLİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1. Petrucci, H.R., Harwood, S.W. (2002). Genel Kimya 1 İlkeler ve Modern Uygulamalar, (8. Baskıdan çeviri), Palme Yayıncılık, Ankara. ISBN No: 9786053550594 K2. Chang, R. (2018). Genel Kimya: Temel Kavramlar, (4. Baskıdan çeviri) Palme Yayıncılık, Ankara, ISBN No: 9786053552819
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, mühendislik öğrencilerine kimyada daha ileri çalışmalara hazırlamak ve alanlarındaki pratik uygulamaları anlamalarını ve tasarlamalarını desteklemek için kimyanın temel ilkelerine kapsamlı bir giriş sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Madde ve Özellikleri, Atomun yapısı ve özellikleri, Periyodik tablo ve özellikleri, Kimyasal Reaksiyonlar ve hesaplamlar, Gazlar, Sıvılar, Sulu çözeltiler ve karışımlar, Katılar, Kimyasal kinetik, Kimyasal denge, Asitler ve bazlar Termodinamik, Elektrokimya.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 3
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 3
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. -
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 1
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. -
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. -
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. -
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. -
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. -
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. -
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. -
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 3
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. -
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. -
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster