ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Kimya II KİM102 BAHAR 6+0 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kimyasal kınetik, Kimyasal dengeye ait teorileri, Asit ve bazlara ait teorileri, Entropi ve elektrokimyanın kanunlarını, tanımlar
  2-Anorganik, organik ve Çekirdek kimyasının kanunlarını tanımlar
  3-Anorganik, organik ve Çekirdek kimyasının doğasını açıklar
  4-Fizikokimyasal değişimleri açıklar
  5-Kinetik, denge, asit-baz, entropi ve elektrokimya ile ilgili olayları yorumlar
  6-Kinetik, denge, asit-baz, entropi ve elektrokimya ile ilgili olaylara ait problemleri çözer ve karşılaştırır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14684
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler1021836
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   254
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8,47 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kimyasal kinetik
  2 Kimyasal denge
  3 Asitler ve bazlar
  4 Asit-baz dengeleri
  5 Çözünürlük ve kompleks iyon dengeleri
  6 İstemli değişme: Entropi ve serbest enerji
  7 Elektrokimya
  8 Ara Sınav
  9 Baş grup elementleri I: Metaller
  10 ARASINAV
  11 Baş grup elementleri II: Ametaller
  12 Geçiş elementleri
  13 Kompleks iyonlar ve koordinasyon bileşikleri
  14 Çekirdek kimyası
  15 Organik kimya
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. İbrahim DEMİRTAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar [1] R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G. Herring (Çeviri), Genel Kimya, Palme Yayıncılık, 8.Baskı,2005
  Yardımcı Kitap [2] C.E. Mortimer, Modern Üniversite Kimyası, Çağlayan Kitabevi, 1.Baskı,1999 [3] E.Erdik, Y.Sarıkaya, Temel Üniversite Kimyası, Cilt:2, 1986 [4] W.Fine, H.Beal (Çeviri), Üniversite Kimyası, 2.Cilt, Alkım Yayınevi,2000 [5] W.Atkins, L.Jones (Çeviri), Temel Kimya, Bilim Yayıncılık, 1999.
  Dersin Amacı Kimyada temel prensip ve özelliklerin kavranmasını ve kimya bilimi ile güncel olaylar arasında ilişki kurulmasını sağlamak.
  Dersin İçeriği Kimyasal kinetik ve denklemi, asit ve baz, asit-baz, çözünürlük ve kompleks iyon denklemi, enthropi ve serbest enerji, elektrokimya, metaller ve ametaller, geçiş metalleri, kompleks iyonlar, nükleer kimya, koordinasyon bileşikleri, organik kimya denklemi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 5
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 4
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 5
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 4
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 4
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 1
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 3
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 5
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 4
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 4
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 5
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster