ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Kimya Lab. KİM106 BAHAR 0+3 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kimya laboratuvarını tanır
  2- Laboratuvarda çalışma kurallarını öğrenir
  3-Laboratuvarda güvenlik kurallarını öğrenir
  4-Deney yapma ve tasarlama becerisi kazanır
  5-Deney verilerini değerlendirebilir.
  6-Takım çalışması yapabilme becerisi kazanır.
  7- Laboratuvarda düzenek hazırlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1010110
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje0000
  Laboratuar 1010110
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Genel Kimya laboratuvarında çalışma kuralları, güvenlik, kullanılan aletler, malzemeler ve bunların kullanımı, nitel analizde temel işlemler
  2 Karışımlar ve karışımların bileşenlerine ayrılması
  3 Kimyasal reaksiyon tipleri
  4 Kimyasal reaksiyonlarda stokiyometri ve verim hesabı
  5 Gazların difüzyonu
  6 Çözelti Hazırlama
  7 Kimyasal denge
  8 Ara Sınav
  9 pH ve asit-baz titrasyonu
  10 I. grup katyonların ön denemeleri ve I. Grup katyon bilinmeyen analizi
  11 II. grup katyonların ön denemeleri ve II. Grup katyon bilinmeyen analizi
  12 I-II grup anyon ön denemeleri ve I-II Grup anyon bilinmeyen analizi
  13 III-V grup anyon ön denemeleri ve III-V grup anyon bilinmeyen analizi
  14 Telafi deneyleri
  15 Telafi deneyleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. İbrahim DEMİRTAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1] Genel Kimya Laboratuvarı I Ders Notları, Fen Edebiyat Fakültesi,Kimya Bölümü.
  Yardımcı Kitap [2] Güler H., Saraydın D., Ulusoy U., ?Genel kimya laboratuvarı?,Hatiboğlu yayınları, Ankara, 1996.
  Dersin Amacı Genel Kimya Dersi ve daha ileri dönemlerde görülecek olan mesleki ders ve laboratuvarlara alt yapı oluşturmak. Bu amaçla, laboratuvar malzemelerinin tanınmasını ve temel işlemleri yaparken ne tür malzemelerden nasıl faydalanacağının öğrenilmesini sağlamak.
  Dersin İçeriği Genel bilgiler ve laboratuvarda uyulması gereken kurallar; Heterojen karışımların ayrılması; Homojen karışımların ayrılması; Yoğunluk tayini; Çözünürlük ve saflaştırma; Erime noktası, kaynama noktası; Süblimleşme; Kağıt kromatografisi; Avogadro sayısı ve mol kavramı, magnezyumun atom ağırlığının tayini; Gazlar; Karbondioksit (CO2) gazının eldesi ve tayini; Çözeltiler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 4
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 5
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 4
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 4
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 3
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 5
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 3
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 4
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 4
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 5
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 3
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 4
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 4
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster