ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Analitik Kimya I KİM201 GÜZ 4+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kimyasal analiz yöntemlerinde uygulanacak basamaklar öğrenilir.
  2-Analizlere ilişkin önemli terimler kavranılır.
  3-Kimyasal analiz sonuçlarının uygun şekilde ifade edilmesi ve değerlendirilmesi sağlanır.
  4-Kimyasal analizlerde karşılaşılan hataları irdelenebilir ve olası hatalar tespit edilebilir.
  5-Sulu çözeltilerin doğası ve kimyasal dengeler anlaşılır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)148112
  Ödevler0100
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0100
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   198
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,6 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Analitik kimya tanımı, önemi ve bazı temel kavramlar Belirtilen kaynak ve yardımcı kitaplardan konuya çalışmak
  2 Analitik kimyada kimyasallar, gereçler ve bazı temel işlemler Belirtilen kaynak ve yardımcı kitaplardan konuya çalışmak
  3 Analitik kimyada hesaplamalar Belirtilen kaynak ve yardımcı kitaplardan konuya çalışmak
  4 Kimyasal analizde hatalar Belirtilen kaynak ve yardımcı kitaplardan konuya çalışmak
  5 Kimyasal analizde rasgele hatalar Belirtilen kaynak ve yardımcı kitaplardan konuya çalışmak
  6 Verilerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve istatistiğin uygulanması Belirtilen kaynak ve yardımcı kitaplardan konuya çalışmak
  7 Numune alma, standardizasyon ve kalibrasyon Belirtilen kaynak ve yardımcı kitaplardan konuya çalışmak
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav Belirtilen kaynak ve yardımcı kitaplardan konuya çalışmak
  10 Analitik yöntemler için kalite ölçümü Belirtilen kaynak ve yardımcı kitaplardan konuya çalışmak
  11 Sulu çözeltilerin kimyasal bileşimi ve kimyasal denge Belirtilen kaynak ve yardımcı kitaplardan konuya çalışmak
  12 Tampon çözeltiler Belirtilen kaynak ve yardımcı kitaplardan konuya çalışmak
  13 Monoprotik ve poliprotik sistemler Belirtilen kaynak ve yardımcı kitaplardan konuya çalışmak
  14 Kimyasal dengelere elektrolitlerin etkisi Belirtilen kaynak ve yardımcı kitaplardan konuya çalışmak
  15 Karmaşık sistemlerde denge Belirtilen kaynak ve yardımcı kitaplardan konuya çalışmak
  Ön Koşul Genel Kimya I ve II
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. R. Esra DEMİRDÖĞEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Kılıç, E.; Yılmaz, H. (Çeviri editörleri), (Skoog, D.A.; West, D.M.; Holler, F.J.; Crouch, S.R.), Analitik Kimya Temel İlkeler 1. Cilt, Bilim Yayıncılık, 8. Baskı, Ankara, 2007.
  Yardımcı Kitap Gündüz, T., Kantitatif Analiz Ders Kitabı, Gazi Kitabevi, 7. Baskı, Ankara, 2003
  Dersin Amacı Nitel ve nicel kimyasal analizlerin güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için gerekli temel bilgi ve kavramların öğrenilmesidir.
  Dersin İçeriği analitik kimyanın tanımı, önemi, ve bazı temel kavramlar; analitik kimyada kimyasallar, gereçler ve bazı temel işlemler, analitik kimyada hesaplamalar, kimyasal analizde hatalar, kimyasal analizde rasgele hatalar, verilerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve istatistiğin uygulanması, numune alma, standardizasyon ve kalibrasyon, analitik yöntemler için kalite ölçümü, sulu çözeltilerin kimyasal bileşimi ve kimyasal denge, tampon çözeltiler, monoprotik ve poliprotik sistemler, kimyasal dengelere elektrolitlerin etkisi, karmaşık sistemlerde denge
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 5
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 4
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 4
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 5
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 4
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 5
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 5
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 5
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 5
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 5
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 4
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 5
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster