ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Organik Kimya I KİM203 GÜZ 4+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Organik molekülleri ve bağlanmalarını analiz edebilir.
  2-Organik moleküller arasındaki etkileşmeleri yorumlayabilir.
  3-Organik bileşikleri adlandırabilir.
  4-Organik bileşikleri üç boyutlu düşünebilme ve analiz edebilir.
  5-Fonksiyonel grupları ve özelliklerini kavrayabilir.
  6-Reaksiyonları yorumlayabilme ve mekanizma yazabilir.
  7-Yapı analizi yapabilme ve fonksiyonel gruplara ait sinyalleri yorumlayabilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler04416
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0248
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje011515
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   181
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,03 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Atomlar ve Moleküller-Genel Bilgiler
  2 Orbitaller ve Kovalent Bağlanma
  3 Orbitaller ve Kovalent Bağlanma
  4 Yapı izomerisi, Adlandırma ve Alkanlar
  5 Yapı izomerisi, Adlandırma ve Alkanlar
  6 Sterokimya
  7 Sterokimya
  8 Ara Sınav
  9 Ara Sınav
  10 lAkil halojenürler: Yerdeğiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri
  11 Alkil halojenürler: Yerdeğiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri
  12 NMR Spektroskopisi
  13 Alkenler ve Alkinler
  14 Alkenler ve Alkinler
  15 Sınav
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ayşe ŞAHİN YAĞLIOĞLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Fessenden R. T., Fessenden J. S. and Logue W. M., (Çeviri Editörü Uyar T.), 2001. Organik Kimya, Güneş Yayınları, Ankara. Solomons G., Fryhle C.,(Çeviri Editörleri Okay G. ve Yıldırır Y.), 2002. Organik Kimya, 7. Baskıdan Çeviri, Literatür Yayıncılık, İstanbul. Balcı, M., 2008. Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları, TÜBA, Ankara. Tüzün C., 1999. Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları, Palme Yayın Dağıtım, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Organik bileşiklerin özelliklerini ve reaksiyonlarını, reaksiyon mekanizmalarını yazabilmeyi, spektroskopik metotları kullanarak bir bileşiğin kimyasal yapısının tayininin nasıl yapılacağını öğretmek.
  Dersin İçeriği Atomlar ve Moleküller-Genel Bilgiler Orbitaller ve Kovalent Bağlanma Yapı izomerisi, Adlandırma ve Alkanlar Sterokimya Alkil halojenürler: Yerdeğiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri NMR Spektroskopisi Alkenler ve Alkinler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 4
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 4
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 5
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 5
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 5
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 5
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 4
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 4
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 5
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 4
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 4
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster