ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İnorganik Kimya I KİM205 GÜZ 4+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-İnorganik kimyanın temel konularını iyi bir şekilde anlar
  2- Atomun yapısı ve atom kuramlarını bilir
  3-Atomların periyodik özelliklerini kavrar
  4-Moleküller arası etkileşimleri kavrar
  5-Simetri ve gurup kuramı hakkında bilgi sahibidir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10155
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)1011010
  Proje1011515
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   162
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,4 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İnorganik Kimyaya Giriş
  2 Atom yapısı
  3 Atom kuramının tarihi gelişimi, Schrödinger Denklemi
  4 Atomların Periyodik Özellikleri
  5 Bağlanma Kuramı
  6 Lewis Elektron-Nokta Yapıları, Rezonans,VSEPR
  7 Moleküllerarası Etkileşimler- Hidrojen Bağı
  8 Ara Sınav
  9 Ara Sınav
  10 Simetri ve Grup kuramı
  11 Nokta grupları, Karakter çizelgeleri, Uygulamalar
  12 Atom Orbitallerinden Molekül Orbitallerin Oluşumu
  13 Aynı çekirdekli ve farklı çekirdekli iki atomlu moleküller, Çok atomlu moleküller
  14 Kristal Katılar, İyonik kristallerde bağlanma, Örgü enerjisi ve çözünürlük
  15 Molekül Orbitalleri ve Bant yapısı, Diyotlar, Süperiletkenlik
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Saliha ALYAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar G.L. Miessler, D.A. Tarr, Inorganic Chemistry, PrenticeHall D.F.Shriver, P. W. Atkins, C. H. Langford, Inorganic Chemistry, Oxford Chem. H. Ölmez,
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı İnorganik kimya?nın temel konularını iyi bir şekilde anlama
  Dersin İçeriği Atomun Elektronik Yapısı, Işın Madde İlişkisi, Atomik Spektrum, Bohr Atom Modeli, Değerlik Bağ Kuramı ve Hibritleşme, Moleküler Orbital Kuramı, Aynı ve Farklı Atomlu Bağlar, İyonik Bağ ve İletkenlik , Moleküllerarası Etkileşimler, Asitler ve Bazlar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 4
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 3
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 5
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 3
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 4
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 5
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 4
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 3
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 4
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 5
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 4
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 5
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 4
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster