ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İnorganik Kimya II KİM206 BAHAR 4+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-İnorganik kimyanın temel konularını iyi bir şekilde anlar
  2-Asit ve Baz terimlerini kavrar
  3-Koordinasyon Kimyası ile ilgili temel kavramları bilir
  4-Yerdeğiştirme tepkimelerini kavrar
  5-Stereokimya alanında bilgi sahibi olur
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10155
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)1011010
  Proje1011515
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   162
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,4 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Asit-Baz , Verici Alıcı Kimyası,Asit Baz Kavramları,Sert ve Yumşak Asitler ve Bazlar
  2 Sınır Orbitalleri ve Asit-Baz Tepkimeleri,yük Transfer Kompleksleri (solvatokromizm)
  3 Koordinasyon Kimyasına giriş,adlandırma,izomerlik
  4 Koordinasyon sayıları ve yapılar,Koordinasyon kimyasında bağlanma
  5 VBT,KAT,MOT,Jahn-Teller Etkisi
  6 Koordinasyon Kimyasında Elektronik Spektrumlar,Terim Sembolleri,Seçim kuralları
  7 Arasınav
  8 Ara Sınav
  9 Orgel Diyagramları,Yük Aktarım Spektrumları
  10 Organometaller Kimyası
  11 Adlandırma,18 elektron kuramı,Karbonil Kompleksleri
  12 Koordinasyon Kimyasında Tepkimeler ve Mekanizmalar
  13 Yerdeğiştirme Tepkimeleri
  14 Tepkimelerin Stereokimyası
  15 Trans Etkisi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇOLAK
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar G.L. Miessler, D.A. Tarr, Inorganic Chemistry, PrenticeHall D.F.Shriver, P. W. Atkins, C. H. Langford, Inorganic Chemistry, Oxford Chem. H. Ölmez,
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı İnorganik Kimya`nın temel konularını iyi bir şekilde anlamak
  Dersin İçeriği Asit-Baz Kavramı,Asit-Baz Tepkimeleri,Koordinasyon Kimyası,Değerlik Bağ Kuramı-Kristal Alan Teorisi-Moleküler Orbital Teori,Terim Sembolleri,Yük Aktarım Spektrumları,Organometaller,Koordinasyon Kimyasında Tepkime Mekanizmaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 4
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 3
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 5
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 3
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 4
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 5
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 4
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 3
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 4
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 5
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 4
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 5
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 4
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster