ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Organik Kimya II KİM204 BAHAR 4+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Temel organik kimya terimlerini kavrar
  2-Organik bileşiklerin genel özelliklerini kavrar
  3-Organik fonksiyonel grupların reaksiyonlarını kavrar
  4-Reaksiyon mekanizmalarını anlar ve yorumlar
  5-Çok kademeli reaksiyonları planlar
  6-Organik kimya ile ilgili problemleri saptayabilme ve çözüm üretme yeteneğini geliştirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler102510
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10248
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)1011515
  Proje1012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Radikal Tepkimeleri
  2 Alkoller ve eterler
  3 Aromatiklik ve Benzen
  4 Elektrofilik Aromatik Yerdeğiştirme
  5 Substitue Benzenler, Reaksiyonları ve Eldesi
  6 Aldehit ve Ketonların Genel özellikleri, Katılma Tepkimeleri
  7 Aldehit ve Ketonların Yükseltgenmesi ve İndirgenmesi
  8 Ara Sınav
  9 Karboksilli Asitlerin Genel Özellikleri, Reaksiyonları ve Eldesi
  10 ARASINAV
  11 Karboksilli Asit Türevleri, Asit Halojenür, Amid ve Anhidritler
  12 1,2 ve 1,4-Katılmaları ve Diels Alder Tepkimeleri
  13 Enolatlar ve Karbanyonlar, Aldol Kondensasyonu
  14 Aminlerin Genel Özellikleri ve Reaksiyonları
  15 Aminlerin Eldesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. İbrahim DEMİRTAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Fessenden R. T., Fessenden J. S. and Logue W. M., (Çeviri Editörü Uyar T.), 2001. Organik Kimya, Güneş Yayınları, Ankara. Solomons G., Fryhle C.,(Çeviri Editörleri Okay G. ve Yıldırır Y.), 2002. Organik Kimya, 7. Baskıdan Çeviri, Literatür Yayıncılık, İstanbul. Balcı, M., 2008. Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları, TÜBA, Ankara. Tüzün C., 1999. Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları, Palme Yayın Dağıtım, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Organik bileşiklerin sınıflandırılması ve bu sınıflara ait örneklerin tanınması, bazı işlevsel grupların sentezi ve reaksiyonlardaki davranışlarının kavranması. Organik bileşiklerin özelliklerini, elde edilişlerini, fonksiyonlu grupların reaksiyon türlerinin tanınması Organik kimya alanında son yıllarda gelişme gösteren konuları ve bu konuların temel prensiplerini, amaçları ve uygulama alanlarını tanıtmak
  Dersin İçeriği Radikal Tepkimeleri Alkoller ve eterler Aromatiklik ve Benzen, Elektrofilik Aromatik Yerdeğiştirme Substitue Benzenler, Reaksiyonları ve Eldesi Aldehit ve Ketonların Genel özellikleri, Katılma Tepkimeleri Aldehit ve Ketonların Yükseltgenmesi ve İndirgenmesi Karboksilli Asitlerin Genel Özellikleri, Reaksiyonları ve Eldesi Karboksilli Asit Türevleri, Asit Halojenür, Amid ve Anhidritler 1,2 ve 1,4-Katılmaları ve Diels Alder Tepkimeleri Enolatlar ve Karbanyonlar, Aldol Kondensasyonu Aminlerin Genel Özellikleri ve Reaksiyonları Aminlerin Eldesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 3
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 4
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 4
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 5
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 3
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 3
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 4
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 3
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 3
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 4
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 4
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 3
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster