ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Analitik Kimya Lab. I KİM207 GÜZ 0+4 Fakülte Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kalitatif (nitel) kimyasal analiz sistematiği öğrenilir.
  2-Katyonların ve anyonların tanınma reaksiyonları öğrenilir.
  3-Katyon ve anyonlar birbirinden ayrılabilir ve test edilebilir.
  4-Sistematik analizlerde karşılaşılan hatalar hakkında bilgi edinilir.
  5-Bilinmeyen bir numune için kalitatif katyon ve anyon analizi yapılabilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   146
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,87 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Nitel Analiz, nicel analiz laboratuarında kullanılan aletler, malzemeler ve bunların kullanımı, nitel analizde temel işlemler, uyulması gereken kurallar
  2 I. grup katyonların ön denemeleri ve I. Grup katyon bilinmeyen analizi
  3 II. grup katyonların ön denemeleri ve I. ve II. Grup katyon bilinmeyen analizi
  4 III grup katyonların ön denemleri ve III. Grup katyon bilinmeyen analizi
  5 IV-V grup katyonların ön denemeleri ve IV-V Grup katyon bilinmeyen analizi
  6 I-II grup anyon ön denemeleri ve I-II Grup anyon bilinmeyen analizi
  7 III-V grup anyon ön denemeleri ve III-V grup anyon bilinmeyen analizi
  8 Ara Sınav
  9 Çözeltiden I-V katyon/anyon analizi
  10 Ara sınav
  11 Çeşitli katı örneklerinin çözünürleştirilmesi sonucu elde edilen çözeltiden I-V katyon-anyon analizi
  12 I-V katyon-anyon analizi devamı
  13 I-V katyon-anyon analizi devamı
  14 Telafi
  15 telafi
  Ön Koşul Genel Kimya I ve II lab. ve Analitik Kimya I lab.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. R. Esra DEMİRDÖĞEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1) Kılıç, E.; Yılmaz, H. (Çeviri editörleri), (Skoog, D.A.; West, D.M.; Holler, F.J. ve Crouch, S.R.), Analitik Kimya Temel İlkeler 1. Cilt, Bilim Yayıncılık 8. Baskı, Ankara, 2007. 2) Gündüz, T, Yarı-Mikro Kalitatif Analiz Laboratuvar Kitabı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005. 3) Özyörük, G.; Salih, B.; Gökoğlu, E.; Pekmez, N., Analitik Kimya Laboratuvarı Nitel Analiz Uygulamaları, Hacettepe Üniv., Ankara, 1994.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Katyon ve anyonların reaksiyonların öğrenilmesi ve sistematik kalitatif analiz becerisinin laboratuar ortamında sağlanması
  Dersin İçeriği Nitel analiz, nitel analiz laboratuarında kullanılan aletler, malzemeler ve bunların kullanımı, nitel analizde temel işlemler, uyulması gereken kurallar, I-V. grup katyon ve anyonlarının ön denemeleri ve bilinmeyen çözeltideI-V. grup katyon ve anyonlarının analizi, bilinmeyen katı numunenin çözünürleştirilmesi sonucu elde edilen çözeltide I-V. grup katyon ve anyonlarının analizi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 5
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 4
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 5
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 4
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 5
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 5
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 4
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 5
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 4
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. -
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 5
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 4
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster