ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Analitik Kimya Lab. II KİM208 BAHAR 0+4 Fakülte Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Titrimetrik ve gravimetrik analiz yöntemleri laboratuvarda uygulanabilir.
  2-Bir analiz metodu laboratuvar ortamında yürütülebilir.
  3-Farklı örnek tipleriyle kimyasal analiz yapılabilir.
  4-Analiz sonuçlarının rapor edilebilmesi için gerekli yeti kazanılır.
  5-Analiz sonuçları değerlendirilebilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler10414
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 102510
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)10144
  Proje10177
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60155
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   156
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,2 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Nicel analiz, nicel analiz laboratuarında kullanılan aletler, malzemeler ve bunların kullanımı, uyulması gereken kurallar
  2 NaOH ile volumetrik HCl tayini
  3 Volhard metodu ile klorür tayini
  4 Alaşımda bakır tayini (iyodometrik metot)
  5 EDTA ile kalsiyum, magnezyum ve su sertliği tayinleri
  6 Gravimetrik demir tayini
  7 Gravimetrik demir tayini
  8 Ara Sınav
  9 Çimentoda silisyum oksit ve kalsiyum oksit tayini
  10 Ara sınav
  11 Çimentoda silisyum oksit ve kalsiyum oksit tayini
  12 Çimentoda silisyum oksit ve kalsiyum oksit tayini
  13 Telafi haftası
  14 Telafi haftası
  15 Telafi haftası
  Ön Koşul Genel Kimya I ve II lab. ve Analitik Kimya I lab
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. R. Esra DEMİRDÖĞEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1) Kılıç, E.; Yılmaz, H. (Çeviri editörleri), (Skoog, D.A.; West, D.M.; Holler, F.J.; Crouch, S.R.), Analitik Kimya Temel İlkeler 1. Cilt, Bilim Yayıncılık, 8. Baskı, Ankara, 2007. 2) Gündüz, T., Kantitatif Analiz Laboratuvar Kitabı Gazi Kitabevi, Ankara, 1999. 3) Ateş, S.; Özyörük, G.; Salih, B.; Analitik Kimya Laboratuvarı Nicel Analiz Uygulamaları, Hacettepe Univ., Ankara, 1991.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Temel nicel analiz tekniklerinin laboratuar ortamında uygulanabilmesi ve laboratuar becerisi kazanılması
  Dersin İçeriği Nicel analiz, nicel analiz laboratuarında kullanılan aletler, malzemeler ve bunların kullanımı, uyulması gereken kurallar, NaOH ile volumetrik HCl tayini, Volhard metodu ile klorür tayini, Alaşımda bakır tayini (iyodometrik metot), EDTA ile kalsiyum, magnezyum ve su sertliği tayinleri, Gravimetrik demir tayini, Çimentoda silisyum oksit ve kalsiyum oksit tayini
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 5
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 5
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 4
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 5
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 5
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 5
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 5
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 5
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 4
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 5
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 5
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 5
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster