ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Organik Kimya Lab. I KİM211 GÜZ 0+4 Fakülte Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Organik Kimya Laboratuvarında çalışma, güvenliğini sağlama, laboratuvar gereçleri ve ekipmanlarını tanır
  2-Kimya bilgilerini deney tasarlama, yürütme ve yorumlamada etkin ve doğru şekilde kullanma becerisi kazanır
  3-Sistem kurma, ayırma ve saflaştırma yöntemlerini gerçekleştirir
  4-Deneysel sonuçları rapor halinde sunabilme yeteneği kazanır
  5-Organik sentez yöntemlerini kullanarak organik bileşikleri sentezleyebilir
  6-Özgüvenli grup çalışmasına yatkın ve atılımcı olur
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 2012112
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)202510
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   100
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,33 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Deney gruplarının belirlenmesi
  2 Kristallendirme ile saflaştırma, Erime noktası tayini.
  3 Basit damıtma ile sıvı karışımlarının ayrıştırılması, Ekstraksiyon.
  4 Siklohegzanolden siklohegzen eldesi ve alkenlere halojen Katılması- Doymamışlık testi.
  5 Aspirin Eldesi
  6 o- ve p-Nitrofenolün Sentezi
  7 Çaydan Kafeinin İzolasyonu
  8 Ara Sınav
  9 ARASINAV
  10 Cannizzaro Sentezi.
  11 İyodoform Sentezi.
  12 Kütle (GC-MS), İnce Tabaka ve Kolon Kromatografisi, İnfrared (IR) Spektroskopisi.
  13 Fenil Azo-beta-Naftol’un Sentezi, Benzofenonun Sentezi
  14 Telafi.
  15
  Ön Koşul Bölüm Anabilim Dallarına ait temel dersleri almış olmak
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. İbrahim Demirtaş
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Kimya Bölümü Araştırma Görevlileri.
  Kaynaklar 1. Gatterman, Wielend ( çeviri: Cemil Dikmen – Lütfi Ergener) ( 1974). Organik Kimya Laboratuarı. 2 .Erdik, E. (1987 ). Denel Organik Kimya, ANKARA : A.Ü.Yayınları
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Laboratuarda çalışma bilincinin kazandırılması. Organik bileşiklerin fiziksel özelliklerinin tanıtılması, Temel laboratuar işlemlerini gerçekleştirebilme becerisinin kazandırılması, Organik Kimya-I dersinde teorik olarak görülen bilgilerin görsel olarak kavranmasının sağlanması
  Dersin İçeriği Deney gruplarının belirlenmesi Kristallendirme ile saflaştırma, Erime noktası tayini. Basit damıtma ile sıvı karışımlarının ayrıştırılması, Ekstraksiyon. Siklohegzanolden siklohegzen eldesi ve alkenlere halojen Katılması- Doymamışlık testi. Aspirin Eldesi o- ve p-Nitrofenolün Sentezi Çaydan Kafeinin İzolasyonu Cannizzaro Sentezi. İyodoform Sentezi. Kütle (GC-MS), İnce Tabaka ve Kolon Kromatografisi, İnfrared (IR) Spektroskopisi. Fenil Azo-beta-Naftol’un Sentezi, Benzofenonun Sentezi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 4
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 5
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 5
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 4
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 4
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 5
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 5
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 4
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 5
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 4
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 4
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 5
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster