ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Organik Kimya Lab. II KİM212 BAHAR 0+4 Fakülte Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Laboratuar emniyeti hakkında tecrübe kazanır
  2-Aromatik bileşiklerin tepkimelerini uygulayarak gözlemler
  3-Organik polimerlerin Sentezini yaparak yorumlar
  4-Grinyard reaksiyonlarını uygulamalı olarak yapabilir
  5-Diels-alder reaksiyonlarının çeşitliliğini uygular
  6-Baharatlardan uçucu yağlarnı çıkarılmasını öğrenir
  7-İnce tabaka kromatografisini uygular ve yorumlar
  8-Kolon kromatografisi uygulanmasını öğrenir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1014114
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)10133
  Proje1011010
  Laboratuar 10000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60133
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   100
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,33 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Laboratuar Emniyeti
  2 Sentetik Organik Polimerler
  3 Bromlama Reaksiyomu
  4 Alken Eldesi
  5 Diazolama Reaksiyonu
  6 Nitrolama reaksiyonu
  7 Koruyucu gruplar
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav
  10 Grinyard Reaksiyonu
  11 Diels-Alder Reaksiyonu
  12 Baharatlardan Uçucu Yağ Eldesi
  13 İnce Tabaka Kromotografisi
  14 Kolon Kromotografisi
  15
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ayşe ŞAHİN YAĞLIOĞLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Fessenden RT., Fessenden JS., Logue WM., (Çeviri Editörü Uyar T.), 2001. Organik Kimya, Güneş Yayınları, Ankara. Solomons G., Fryhle C.,(Çeviri Editörleri Okay G. ve Yıldırır Y.), 2002. Organik Kimya, 7. Baskıdan Çeviri, Literatür Yayıncılık, İstanbul. Deney Föyü, Çankırı Karatekin Üniversitesi Kimya Bölümü, 2011, Çankırı.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Organik Kimya derslerinde kazanılan bilgilerin pratiğe geçirilmesi
  Dersin İçeriği Laboratuar Emniyeti Sentetik Organik Polimerler Bromlama Reaksiyomu Alken Eldesi Diazolama Reaksiyonu Nitrolama reaksiyonu Koruyucu gruplar Grinyard Reaksiyonu Diels-Alder Reaksiyonu Baharatlardan Uçucu Yağ Eldesi İnce Tabaka Kromotografisi Kolon Kromotografisi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 4
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 4
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 5
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 5
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 5
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 5
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 4
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 5
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 5
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 5
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 4
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 4
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster