ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Fizikokimya I KİM301 GÜZ 4+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Gerçek gazların çeşitli hal denklemleri ve virial katsayılar cinsinden ifade edilebilir
  2-Basınç, ideal gaz denklemi ve Graham difüzyon kanununu elde etmek için Maxwell dağılımını kullanılabilir
  3-Kapalı, açık ve reaktif sistemlerde enerjinin korunumunu açıklayabilir.
  4-Maddelerin kimyasal ve fiziksel özelliklerine termodinamik kanunlarının uygulayabilir.
  5-Kimyasal reaksiyonların entalpi, entropi, Gibbs serbest enerji değişimleri ve denge sabitlerini hesaplayabilir.
  6-0.,1., 2. veya n. mertebeden reaksiyonların hız kanunundan faydalanarak, integre edilmiş hız denklemi ve yarılanma sürelerinin türetilebilir ve reaksiyon mertebesini tayin edilebilir.
  7-Birinci mertebeden ters, ardışık ve paralel reaksiyonlarda reaktan veya ürün konsantrasyonlarının zamanla değişimini yorumlayabilir.
  8-Kompleks reaksiyonların kararlı hal yaklaşımı ve hız belirleyici basamaktan hız kanunlarını çıkarılabilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler1031030
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 102510
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)1011010
  Proje1011515
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   187
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,23 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Gazlar (İdeal gazlar, gazların kinetik teorisi, gerçek gazlar )
  2 Termodinamiğin 0. ve I. Kanunları (Temel kavramlar, ısı ve iş)
  3 Termokimya ve I. Kanunun uygulamaları (hal fonksiyonları ve tam diferansiyeller)
  4 Termodinamiğin II. ve III. Kanunları (Entropi, Helmholtz ve Gibbs Enerjileri)
  5 I. ve II. Kanunların birleştirilmesi, gerçek gazlar ve fügasite
  6 Saf Maddelerin Fiziksel Dönüşümleri (faz diyagramları, faz dönüşümleri, fiziksel sıvı yüzeyi)
  7 Basit Karışımlar (Karışımların termodinamik tanımı, çözeltilerin özellikleri, aktivite)
  8 Ara Sınav
  9 Faz Diyagramları (fazlar, faz kuralı ve iki bileşenli sistemler)
  10 Ara sınav
  11 Kimyasal Denge (spontane tepkimeler, dış şartlar ve uyg.)
  12 Kimyasal Kinetik (deneysel teknikler, hız denklemlerinin açıklaması)
  13 Karmaşık reaksiyonların kinetiği (Zincir tepkimeler, Polimerizasyon kinetiği, kataliz ve osilasyon)
  14 Karmaşık reaksiyonların kinetiği (Zincir tepkimeler, Polimerizasyon kinetiği, kataliz ve osilasyon)
  15 Moleküler Reaksiyon Dinamiği (çarpışma teorisi, aktifleşmiş kompleks teorisi, etkin çarpışmalar.)
  Ön Koşul Genel Kimya, Matematik I-II ve Kimyacılar İçin Matematik derslerinin alınmış olması önerilir.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ali KARAİPEKLİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Atkins, P.W. 2001. Fizikokimya, Çev. Yıldız, S.,Yılmaz, H., Kılıç, E., Bilim Yayıncılık, Ankara. 2. Sarıkaya, Y. 2000. Fizikokimya, Gazi Kitabevi, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Öğrencilerin, termodinamik ve kinetiğin temel prensiplerini anlamasını sağlamak.
  Dersin İçeriği Gazlar (İdeal gazlar, gazların kinetik teorisi, gerçek gazlar ), Termodinamiğin 0. ve I. Kanunları (Temel kavramlar, ısı ve iş),Termokimya ve I. Kanunun uygulamaları (hal fonksiyonları ve tam diferansiyeller), Termodinamiğin II. ve III. Kanunları (Entropi, Helmholtz ve Gibbs Enerjileri), I. ve II. Kanunların birleştirilmesi, gerçek gazlar ve fügasite, Saf Maddelerin Fiziksel Dönüşümleri (faz diyagramları, faz dönüşümleri, fiziksel sıvı yüzeyi),Basit Karışımlar (Karışımların termodinamik tanımı, çözeltilerin özellikleri, aktivite), Faz Diyagramları (fazlar, faz kuralı ve iki bileşenli sistemler), Kimyasal Denge (spontane tepkimeler, dış şartlar ve uyg.), Kimyasal Kinetik (deneysel teknikler, hız denklemlerinin açıklaması), Karmaşık reaksiyonların kinetiği (Zincir tepkimeler, Polimerizasyon kinetiği, kataliz ve osilasyon), Karmaşık reaksiyonların kinetiği (Zincir tepkimeler, Polimerizasyon kinetiği, kataliz ve osilasyon), Moleküler Reaksiyon Dinamiği (çarpışma teorisi, aktifleşmiş kompleks teorisi, etkin çarpışmalar.)
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 3
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 4
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 4
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 4
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 4
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 5
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 4
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 4
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 3
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 3
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 3
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 4
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster